Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ferit BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2003. 2. Dr. M. Nazmi ÖZALP, Trt Türk Musikisi Beste Formları, TRT Müzik Dairesi Yayınları, Yayın No. 72, Tarihsiz. 3. Yrd. Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN, Türk Din Musikisi Dersleri, Bilge Ajans, Ankara, 2010. 4. İsmail Hakkı ÖZKAN, Türk Musikisi Nazariyat Ve Usulleri Kudüm Velveleleri, İsmail Hakkı ÖZKAN, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1990.

Dersin İçeriği

Bu derste, Türk müziği sözsüz eserlerinde biçim analizi çalışmalarının yapılmasının yanında; eserlerin makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analiz çalışmalarına yer verilecektir. Dersi kapsamında ele alınacak formlar: Taksim, Pişrev, Medhal, Saz semâisi, Longa, Sirto, Oyun Havası, Aranağme.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Türk müziği sözsüz eserlerinin (Taksim, Pişrev, Medhal, Saz semâisi, Longa, Sirto, Oyun Havası, Aranağme) makamsal ve biçim analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk müziğinde makam, geçki, usul ve biçim kavramlarının incelenmesi.
2 Türk müziğinde makam, geçki, usul ve biçim kavramlarının incelenmesi.
3 Türk müziğinde yer alan formların genel olarak incelenmesi.
4 Taksim formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
5 Taksim formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
6 Pişrev formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
7 Pişrev formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
8 Saz semâisi formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
9 Saz semâisi formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
10 Medhal formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
11 Longa formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
12 Sirto formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
13 Oyun Havası formunun makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.
14 Aranağmenin makam, geçki ve usul bağlamında uygulamalı analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 90 90
2 Final Sınavı 1 100 100

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1643795 Türk müziği sözsüz eserlerinin (Taksim, Pişrev, Medhal, Saz semâisi, Longa, Sirto, Oyun Havası, Aranağme) biçim analizini yapabilme.
2 1643794 Türk müziği sözsüz eserlerinin (Taksim, Pişrev, Medhal, Saz semâisi, Longa, Sirto, Oyun Havası, Aranağme) makamsal analizini yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr