Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Schulz-Schaeffer, J., Cytogenetics: Plants, Animals, Humans, Springer-Verlag, New York, 1980. 2) Karol, S. ve Suludere, Z., Hücre Çekirdeği ve Kromozomlar, Gazi Üniversitesi yayınları, No: 173, 1992. 3) Elçi, Ş., Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler, 100. Yıl Üniversitesi Yayınları, No:18, 1994. 4) Topaktaş, M. ve Rencüzoğulları, E., Sitogenetik, Çukurova Üniversitesi, 1995. 5) Karol, S., Ayvalı, C. Ve Suludere, Z., Hücre Biyolojisi, Öğün Matbaacılık, 2000. 6) Cumming, M.R. (Çeviri Editörü: Öner, C.) Genetik, Palme Yayıncılık, 2002.

Dersin İçeriği

Sitogenetikte temel kavramlar, kromozom yapısının kavranması, genetoksik ve sitotoksik analizlerin öğrenilmesi, genetik kontrol, sayısal ve yapısal kromozom mutasyonları, genom analizi

Dersin Amacı

Sitogenetiğin temel ilkelerinin öğrenilmesi ve invivo şartlar altında kromozom analizlerinin kavranması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromozomların yapı ve fonksiyonları ile moleküler organizasyonları
2 Hücre bölünmeleri
3 Sitogenetik analizler için prepperat yapma ve boyama teknikleri
4 Sitogenetik analizler için prepperat yapma ve boyama teknikleri
5 X ve Y kromatini inceleme yöntemleri
6 İnvivo sitogenetik incelemeler ( kemik ilğinden mikronucleus incelemesi )
7 İnvivo sitogenetik incelemeler ( kemik iliğinden Kromozomal aberasyonlar)
8 İnvivo sitogenetik incelemeler ( kemik iliğinden kardeş kromatit değişimi )
9 Sitoksik ve genotoksik araştırma yöntemleri
10 Karyotip analizi
11 Sayısal kromozom değişiklikleri ve sitolojik davranışları
12 Yapısal kromozom değişiklikleri ve sitolojik davranışları
13 Genom analizi ve diploid türler arasında genomik akrabalık ilişkileri
14 Ara sınav
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 6 15 1
7 Laboratuvar 6 15 1
13 Deney 6 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
7 Laboratuvar 5 4 20
10 Tartışma 14 2 28
13 Deney 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 4 4 16
21 Rapor Sunma 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126198 1423976 Kromozomların yapısını ve kromozomların özelliklerini öğrenir.
126199 1425115 Sitogenetik teknikleri ve uygulamayı öğrenmek
126200 1431829 Sitotoksik ve genoksik analizleri öğrenme ve uygulama
126201 1432046 Kromozomların yapı ve sayı değişimlerinin nedenlerini kavramak
126202 1433847 X ve Y kromatinin yapısını ve özelliklerini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr