Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Haluk KEFELİOGLU and Prof. Dr. Islam GUNDUZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Freeman,S. anad Herron,J.C., Evrimsel Analiz, pp838, 2009. 2. Futuyma, D. J., Sinauer Associates, Inc. Pub. Sunderland, Massachusetts. 1986. Evolutionary consequences of mass extinction. In D.M. Raup and Jablonski (eds.), Jablonski, D., Patterns and process in the history of life. Springer-Verlag, Berlin. 1986. 3. Demirsoy, A., Kalıtım ve Evrim. Üçüncü baskı. Meteksan Yayınları No 5. Ankara, 1988.

Dersin İçeriği

Evrim konusundaki düşüncelerin gelişimi ve Darwin'in evrim görüşü, evrimin kanıtları, gen havuzu ve evrimsel ilişkiler, genetik sürüklenme, Filogenetik ağaçların hazırlanması ve karakter analizi, Tür ve türleşme problemleri.

Dersin Amacı

Biyolojide büyük problem olan tür ve türleşme konusundaki problemleri anlamak, canlılığın ilk oluşumundan günümüze kadar olan değişimlerini kavramak ve bu değişim ve gelişim içerisinde canlılar arasında ortak ve ortak olmayan özelliklerinin ortaya çıkma nedenlerini kavrayarak,filogenetik ilişkileri anlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evrim konusundaki günümüze kadar olan gelişimin kısa tarihçesi
2 İnorganik evrim ( evrenin, gezegenleri, Dünyanın ve Atmosferin oluşumu)
3 İlk canlılığın oluşumuna ilişkin teoriler ( Stanly Miller deneyi)
4 Evrimin kanıtları
5 Darwin'in evrim düşüncesinin gelişimi
6 Gen havuzu kavramı ve evrimle olan ilişkileri
7 Gen havuzunun frekansinı değiştiren etmenler ( Evrimsel güçler )
8 Sürüklenme ve evrimsel önemi
9 Mutasyonların, doğal seleksiyonun, sürüklenmenin ve göçün gen havuzunun gen frekans değişimine olan etkilerinin çözümlenmesi
10 Kladistik yöntem ve filogenetik ağaçlarının hazırlanması
11 Filogeni ve evrim
12 Tür problemi ve türleşme
13 Tür problemi ve türleşme
14 Ara sınav
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79184 1386187 Krakter analizi yaparak filogenetik ağaçların hazırlanmasını öğrenmek
79185 1404027 Tür ve türleşme problemleri ile tür kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
79186 1414567 Canlıların çeşitlenmesi hakkındaki temel prensipleri kavrar
79187 1386895 Biyoloji konularında yorum yeteneği gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr