Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. N. Eylem AKMAN GÜNDÜZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Principles of Animal Physiology (J.A.Wilson) 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Principles of Physiology( R.M.Berne, M.N.Levy) 4-Animal Physiology (M.Stewart) 5-Communication within Animal Cells (G.J.Barritt) 6. İnsan fizyolojisi (Daniel McLauıghlin-Jonathan Stamford-David White) Çeviri Editörü: Abdurrahman Aktümsek, Nobel yayın dağıtım 7. Anatomi ve Fizyoloji (Abdurrahman Aktümsek)

Dersin İçeriği

Hayvan hücreleri (hücre membranı, çekirdek, sitoplazma), Hayvansal dokular (epitel, bağ, kas ve sinir dokular), Sindirim sistemi, Dolaşım sistemi, Boşaltım sistemi, Ozmoregülasyon, Sinir sistemi (merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi, nöronlar), Endokrin sistem, Solunum (nefes alıp verme, Gaz değişimi), Üreme sistemi, Kas sistemi : kas tipleri (düz, çizgili ve kalp kası) , İskelet sistemi , Hayvanlarda büyüme ve gelişme

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri hayvan fizyolojisi konusunda ileri düzeyde bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan hücreleri (hücre membranı, çekirdek, sitoplazma)
2 Hayvansal dokular (epitel, bağ, kas ve sinir dokular)
3 Sindirim sistemi
4 Dolaşım sistemi
5 Boşaltım sistemi
6 Ozmoregülasyon
7 Sinir sistemi (merkezi sinir sistemi, periferal sinir sistemi, nöronlar)
8 Endokrin sistem
9 Solunum (nefes alıp verme, Gaz değişimi)
10 Ara sınav
11 Üreme sistemi
12 Kas sistemi : kas tipleri (düz, çizgili ve kalp kası)
13 İskelet sistemi
14 İskelet sistemi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
54 Ev Ödevi 6 2 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80937 1404405 Hayvanların hücre ve dokularını içeren fiziksel bileşenlerini öğrenme
80938 1378417 Hayvanladaki farklı organ sistemlerini (sindirim, dolaşım, boşaltım, sinir, solunum, üreme, kas, iskelet) yapısını ve fonksiyonunu kavrama
80939 1385885 Hayvanlarda büyüme ve gelişmenin temel esaslarını kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr