Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nevzat Şahin, Doç Dr. Kamil Işık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, Nduka Okafor, BIOS Scientific Publishers Limited, 2007

Dersin İçeriği

Endüstriyel mikrobiyoloji ve kültür kolleksiyonları. Aerobik ve anaerobik fermentörlerin yapısı ve kontrolü. Proses ölçeğinin büyütülmesi. Endüstriyel fermantasyon uygulamalarının esasları. Fermenter organizmanın seçimi ve rekombinant mikroorganizmaların oluşturulması, Endüstriyel mayalar ve ürünleri. Endüstriyel mikrobiyolojide gen mühendisliği, Endüstriyel ürünlerin saflaştırılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi. Endüstriyel ürünler; antibiyotikler, enzimler, hormonlar, vitaminler ve alkol üretimi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin endüstriyel mikrobiyolojinin temel kavramlarını öğrenmesini, fermentasyon işlemleri, inokulum stok kültür ortamları ve endüstriyel fermentasyon, organik asitler, dekstran, amino asitler,enzimler,vitaminler,gelişme faktörleri ve besin maddelerinin eldesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Mikrobiyolojinin tanımı ve temel kavramlar
2 Aerobik ve anaerobik fermentörlerin yapısı
3 Metabolizma çeşitleri; Primer metabolizma ve ürünleri
4 Sekonder metabolizma ve sekonder metabolit üretim kapasitesinin kontrol çalışmaları
5 Fermentör ölçeğinin büyütülmesi çalışmaları ve kontrolü
6 Büyüme faktörleri, ortamın sterilizasyonu ve kontaminasyon, Fermentasyonda skala büyütülmesi, ikili ve çoklu fermentasyonlar, sürekli fermentasyonlar
7 Endüstriyel Mikrobiyolojinin uygulama alanları
8 Organik çözücülerin elde edilişi; Endüstriyel alkol üretimi, Aseton-butanol fermentasyonu
9 Butandiol fermentasyonu
10 Ara Sınav
11 Organik asitlerin elde edilişi;Tartarik asit,Glukonik asit,Sitrik asit, laktik asit üretimleri
12 Dekstranların elde edilişi,Aminoasitlerin elde edilişi; Glutamik asit fermentasyonu ve L-Lisin üretimi
13 Antibiyotik Üretimi
14 Vitaminlerin mikrobiyal yolla üretimi
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 5 50
11 Soru-Yanıt 10 5 50
28 Makale Kritik Etme 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80816 1383090 Endüstriyel Mikrobiyolojinin temel kavramlarını öğrenir
80817 1403700 Üretimde kullanılan Fermentör çeşitlerini kavrar
80818 1379044 Endüstriyel Mikrobiyolojinin uygulama alanlarını güncel hayata uygular
80819 1392964 Organik asitlerin ,aminoasitlerin antibiyotiklerin vitaminlerin ve enzimlerin üretimini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr