Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F., (1987).Biyolojik Çeşitlilik. T. Ç. S.V. Yayını, pp. 122. 2.Kosswig, C., (1955). Zoogeography of the Near East. Systematic Zoology 4: 49-73. 3.Krystüfek, B., and Vohralik, V., (2001). Mammals of Turkey and Cyprus. p:140. 4.Kumerloeve, H., (1975). Die Saugetiere (Mammalia) der Türkei. Veröff. Zool. Staatssamml. Münch., 18: 69-158. 5.Kurtonur, C., (1996).Türkiye Omurgalılar Tür Listesi. DPT/TBAG-Çev. Sek. 3., 3-23. 6. Demirsoy, A., (1996). Türkiye Omurgalıları. Memeliler. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Gen. Müd. Proje No: 90-K-1000-90.292 s. 7.Demirsoy, A., (1999). Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan A.Ş. Ankara, pp: 965. 8.Doğramacı, S., (1989).Türkiye Memeli Faunası.Ondokuz Mayıs Üniv.Fen Der., 1(3):107-136. 9.Turan, N., (1984). Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanları. Memeliler. p:177.

Dersin İçeriği

Anadolunun oluşumu, kıtaların kayma teorisi, buzullar ve bunların Anadolu'nun memeli faunası üzerine etkileri, memelilerin Anadolu'ya giriş kapıları, Anadoludaki bariyerler, Türkiye'de yayılış gösteren memeli hayvanların özellikleri ve taksonomik durumları

Dersin Amacı

Türkiye'de yayılış gösteren memeli hayvanların var oluş nedenleri, yayılışları ve türleşme durumları ile türkiye memelilerinin tür listesi ve taksonomik problemleri dersin ana amacını oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolunun Pleobiyolojik evrimi ve Anadolunun ortaya çıkışı
2 Jeolojik zaman skalasına göre memeli hayvanların dağılımı
3 Jeolojik zaman skalasına göre memeli hayvanların dağılımı ve Türkiye'nin durumu
4 Buzul dönemlerinin ve kıtaların kaymasının Anadolunun memeli faunası üzerine etkileri
5 Anadoluda'ki önemli sığınma (refüj) alanları
6 Bir gen merkezi olarak Anadolunun jeolojik önemi
7 Anadoluya memeli türlerinin giriş kapıları
8 Anadoluda'daki izolasyon alanları ve anadolu diyagonali
9 Türkiye memelilerinin taksonomik durumu ve problemleri
10 Türkiye memelilerinin taksonomik durumu ve problemleri
11 Türkiye memelilerinin taksonomik durumu ve problemleri
12 Türkiye memelilerinin taksonomik durumu ve problemleri
13 Türkiye memelilerinin taksonomik durumu ve problemleri
14 Ara sınav
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 5 10 1
14 Gözlem 5 10 1
16 Alan Gezisi 5 20 1
17 Alan Çalışması 5 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 5 4 20
16 Alan Gezisi 5 4 20
17 Alan Çalışması 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79279 1408760 Anadolunun oluşumunu öğrenmek
79280 1409402 Buzul dönemleri ve Kıtaların kaymasının tür ve türleşmedeki öenemi kavramak
79281 1410896 Anadolu memeli türlerinin kökenleri hakkında bilgi sahibi olmak
79284 1400808 Anadoluda memeli hayvan çeşitliliğinin nedenlerini öğrenmek
79286 1406428 Türkiye'de yayılış gösteren memeli türlerini ve taksonomik durumlarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr