Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüm Literatür.

Dersin İçeriği

Homoptera taksonlarına ait Türkiye'de dağılım göstern türlerin biyolojik tüm özelliklerinin gruplar halinde incelemek.

Dersin Amacı

Türkiye sınırları içerisinde dağılım göstern Homoptera türlerinin tespit edilmesi, bu türlerin biyolojik özelliklerinin, populasyon yoğunluklarının ve hangi bitkiler üzerinde bulunduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de dağılım gösteren Cercopoidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
2 Türkiye'de dağılım gösteren Cercopidae türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
3 Türkiye'de dağılım gösteren Cicadoidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
4 Türkiye'de dağılım gösteren Membracoidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
5 Türkiye'de dağılım gösteren Cicadellidae türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
6 Türkiye'de dağılım gösteren Fulgoromorpha türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
7 Türkiye'de dağılım gösteren Delphacidae türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
8 Türkiye'de dağılım gösteren Issidae türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
9 Türkiye'de dağılım gösteren Sternorrhyncha türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
10 Türkiye'de dağılım gösteren Aphdidae türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
11 Türkiye'de dağılım gösteren Coccoidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
12 Türkiye'de dağılım gösteren Phylloxeroidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
13 Türkiye'de dağılım gösteren Psylloidea türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
14 Türkiye'de dağılım gösteren diğer Homoptera türleri, toplandığı yer, populasyon yoğunluğu, toplandığı bitki türlerinin belirlenmesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 14 1
10 Tartışma 5 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
34 Okuma 2 6 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122088 1426847 Türkiye sınırları içerisinde dağılım gösteren homoptera türleri belirlenir.
122089 1406871 Türlerin ait olduğu cins ve familyaları tespit edilir.
122090 1409954 Türlerin populasyon yoğunlukları bilinir.
122091 1422824 Türlere ait örneklerin hangi bitkiler üzerinde bulunduğu belirlenir.
122092 1432942 Örneklerin zarar verdiği bitki türleri ve zararı çeşiti ve derecesi tespit edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr