Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkan YALÇIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Van der Maarel, E 2005, Vegetation Ecology,Blackwell Publishing,USA, 373 pp. 2- Mueller-Dombois, D and Ellenberg H 2002, Aims and Methods of Vegetation Ecology, The Blackburn Press,USA, 547 pp.

Dersin İçeriği

Vejetasyon ekolojisi, vejetasyon ve bitki komünitesi, Bitki komüniteleri entegre mi yoksa ayrı birmler midir? Bitki komüniteleri ve bitki komünite tipleri, Bitki komünitelerinin toprakaltı ve topraküstü bileşenleri, Farklı mekansal ve zamansal ölçek ve farklı entegrasyon düzeyinde vejetasyon gözlemleri, Vejetasyon araştırmaları ve örnekleme, Örnek Parsel büyüklüğü; minimal alan, Vejetasyon özelliklerinin örneklenmesi, Türe ait özelliklerin örneklenmesi, Fitososyolojik relevelerin standardize edilmesi,Vejetasyon ve çevre,Vejetasyon ve ekosistem, Vejetasyon tipleri ve büyük ölçekte dağılışları, Bitki komünitelerinin sınıflandırılması;Braun-Blanquet yaklaşımı,Bitki komünitelerinin büyük ölçekteki sınıflandırılması, Komünitede klonal bitkilerin gelişimi,Vejetasyonda süksesyon,Çeşitlilik ve ekosistem fonksiyonları, Bitki komünitesindeki türlerin karşılıklı ilişkileri,Vejetasyonun korunması, yönetimi ve restore edilmesi,Vejetasyon ekolojisi ve küresel değişim.

Dersin Amacı

Vejetasyonu oluşturan bitkiler ile çevre arasında zaman ve mekan ölçeğinde gerçekleşen ilişkileri anlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vejetasyon ekolojisi, vejetasyon ve bitki komünitesi,
2 Bitki komüniteleri entegre mi yoksa ayrı birmler midir?
3 Bitki komüniteleri ve bitki komünite tipleri, Bitki komünitelerinin toprakaltı ve topraküstü bileşenleri
4 Farklı mekansal ve zamansal ölçek ve farklı entegrasyon düzeyinde vejetasyon gözlemleri
5 Vejetasyon araştırmaları ve örnekleme, Örnek Parsel büyüklüğü; minimal alan
6 Vejetasyon özelliklerinin örneklenmesi, Türe ait özelliklerin örneklenmesi
7 Fitososyolojik relevelerin standardize edilmesi
8 Vejetasyon ve çevre
9 Vejetasyon ve ekosistem
10 Arasınav
11 Vejetasyon tipleri ve büyük ölçekte dağılışları
12 Bitki komünitelerinin sınıflandırılması;Braun-Blanquet yaklaşımı,Bitki komünitelerinin büyük ölçekteki sınıflandırılması
13 Komünitede klonal bitkilerin gelişimi,Vejetasyonda süksesyon,Çeşitlilik ve ekosistem fonksiyonları,
14 Bitki komünitesindeki türlerin karşılıklı ilişkileri,Vejetasyonun korunması, yönetimi ve restore edilmesi, Vejetasyon ekolojisi ve küresel değişim
15

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 6 1 6
17 Alan Çalışması 2 3 6
28 Makale Kritik Etme 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
34 Okuma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1406215 Vejetasyon ekolojisindeki temel kavramları bilir, söyler.
2 1409215 Vejetasyon ve bitki komünitesi arasındaki benzerlik ve farkları sıralar.
3 1428207 Vejetasyon araştırmalarının nasıl yapıldığını öğrenir.
4 1417885 Örnek parsel büyüklüğünün önemini vurgular.
5 1424176 Vejetasyon ve çevre arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr