Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Aysun Gümüş *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göksu, MZL.2003. Su Kirliliği, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No.7. Adana Ansari AA, Gill SS, Lanza GR, Rast W (eds), Eutrophication: Causes, consequences and control, Harper D. 2012. Eutrophication of Freshwaters: Principles, Problems and Restoration, Springer London. BB Jörgensen, K. Richardson, 1996. Eutrophication in Coastal Marine Ecosystem, American Geophysical Union. Klapper H, Control of Eutrophication in Inland Waters.Ellis Horwood, 1991. İlgili bilimsel makaleler

Dersin İçeriği

Ötrofikasyonun tanımı, ötrofikasyon çeşitleri, ötrofikasyonun belirtileri,ötrofikasyona etki eden faktörler, ötrofikasyonu belirleyen parametreler, ötrofikasyon kriterleri, ötrofikasyonda sınırlayıcı kavramı, ötrofikasyonun olumsuz sonuçları, ötrofikasyonla mücadele yöntemleri, göllerde ötrofikasyon, akarsularda ötrofikasyon, denizlerde ötrofikasyon

Dersin Amacı

Ötrofikasyon ve etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ötrofikasyonun tanımı ve kökeni
2 Ötrofikasyon çeşitleri
3 Ötrofikasyonun belirtileri
4 Ötrofikasyona etki eden faktörler
5 Ötrofikasyonu belirleyen parametreler, ötrofikasyon kriterleri, ötrofikasyonda sınırlayıcı kavramı
6 Ötrofikasyonun olumsuz sonuçları
7 Ötrofikasyonla mücadele yöntemleri
8 Ötrofikasyonla mücadele yöntemleri
9 Göllerde ötrofikasyon
10 ARA SINAV
11 Akarsularda ötrofikasyon
12 Denizlerde ötrofikasyon
13 Türkiye'nin içsularında ötrofikasyon
14 Türkiye'nin denizlerinde ötrofikasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 7 2 17
24 Seminer 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1408883 Ötrofikasyon hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
2 1383953 Ötrofikasyonun sucul ekosistemlere etkilerini bilir.
3 1386224 Ötrofikasyon kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr