Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brock Mikrooganizmaların Biyolojisi Madigan-Martinko, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cumhur Çökmüş , Palme Yayıncılık, Ankara 2010. Biochemisrty of Bacterial Growth, Edts: Mandelstam J., McQuillen K., Dawes I. Third edition, Blackwell Scientific Publications, 1982.

Dersin İçeriği

Enerji ve enzimler, oksidasyon ve redüksiyon, merkezi katabolik yollar, solunumda karbon akışı ve katabolik yollar, biyosentez, yaşamın fototrofik yönü, kemolitotrofi, anaerobik solunum, fermantasyon ve sintofi, hidrokarbon oksidasyonu, azot fiksasyonu.

Dersin Amacı

Bu dersde mikrobiyal büyümenin esasları, etkenleri ile biyokimyasal ve metabolik reksiyonlarıda çeşitlikliğin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal beslenme ve kültürü
2 Mikrobiyal enzimler ve biyoenerjetik
3 Oksidasyon-redüksiyon ve enerji açısından zengin bileşikler
4 Merkezi katabolik yollar, elektron taşınması ve proton motive güç
5 Solunumda karbon akışı ve katabolik yollar
6 Şeker, aminoasit, nükleotit, yağasitlerin biyosentezi
7 Mikrobiyal yaşamda fototrofik yön
8 Mikrobiyal kemolitotrofi
9 Yaşamın anaerobik yönü: 1- Anaerobik solunum
10 Ara Sınav
11 Yaşamın anaerobik yönü: 2- Fermantasyon ve sintrofi
12 Yaşamın aerobik yönü: Aerobik solunum ve moleküler oksijenin rolü
13 Organik bileşiklerin katabolizmasında moleküler oksijenin rolü
14 Nitrojenaz ve Azot Fiksasyonu
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
10 Tartışma 10 5 50
11 Soru-Yanıt 10 5 50
28 Makale Kritik Etme 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422378 Mikrobiyal büyümenin temel öğelerini öğrenir
2 1426683 Mikroorganizmalardaki enerji dönüşümlerini öğrenir
3 1431567 Mikrobiyal biyokimyasal biyosentez çeşitliğini öğrenir
4 1433799 Mikrobiyal metabolik çeşitlilikteki biyokimyasal basamaklarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4
4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr