Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Z. Tülay Aytaş AKÇİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Friis, E.M., Crane, R.P. and Pedersen, K.R. 2011. Early Flowers and Angiosperm Evolution, Cambridge University Press, 573 pp.

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrenciler çiçekli bitkilerdeki vejetatif ve generatif organların geçirmiş olduğu evolusyonel süreç konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu dersin sonunda, öğrenciler ayrıca Angiospermlerin orjini, fosil kayıtlar ve karakterlerin evrimi konusunda da yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere çiçekli bitkilerde ilkel ve evrim geçirmiş özelliklerin neler olduğu konusunda bilgiler vermek ve öğrencilerin çiçekli bitkilerdeki evolusyonel süreç konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Angiospermlerin filogenetik posizyonu
2 Angiospermlerin özellikleri ve Angiospermlerin çeşitliliği
3 Angiospermlerin orjini ve yaşı
4 Angiospermlerin mümkün ataları
5 Fosil bitkiler ve bunlara ait örnekler
6 Monokotiledon ve dikotiledon fosil bitkiler arasındaki ilişkiler
7 Angiospermlerin üreme organlarındaki evolusyonel gelişim ve çeşitlilik
8 Angiospermlerin periyant yapısı ve çiçek durumlarında görülen evolusyonel süreç ve gelişim modeli
9 Angiospermlerin stamen ve polen yapısında görülen evolusyonel süreç ve gelişim modeli
10 Ara sınav
11 Angiospermlerin ginekeum yapısında görülen evolusyonel süreç ve gelişim modeli
12 Angiospermlerdeki tozlaşma ve döllenme olayındaki evolusyonel süreç ve gelişim modeli
13 Çiçekli bitkilerdeki İlkel ve evrim geçirmiş karakterlerin karşılaştırması
14 Angiosperm çeşitliliği ve evrimindeki modeller
15 -
16 -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
11 Soru-Yanıt 5 30 1
28 Makale Kritik Etme 4 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 3 20 60
21 Rapor Sunma 3 20 60
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109070 1416076 Öğrenciler Angiospermlerin orjini ve evrimi konusunda bilgi sahibi olur.
109071 1397811 Angiospermlerdeki vejetatif ve generatif organların evolusyonu konusunda bilgi sahibi olur.
109072 1401134 Angiospermlerin günümüze kadar geçirmiş olduğu evolusyonel süreç konusunda bilgi sahibi olur.
109073 1405517 Fosil bitkiler ve bunların önemi konusunda bilgi sahibi olur.
109074 1429642 Angiospermlerin orjini ve evrimi konusunda yorum yapabilir ve öğrendiği bilgileri kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr