Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chemical Methods in Prokaryotic Systematics. 403p. Goodfellow, M. and O'Donnell A. John Wiley & Sons Ltd. 1994. Applied Microbial Systematics, Priest F G. and Goodfellow, Kluwer Academic Publishers, 2000.

Dersin İçeriği

Kemosistematik, tanımı ve bakteri sistemayiğindeki yeri. Yağ asitlerinin izolasyonu ve analizleri. Mikolik asit izolasyonu. Mikolik asitlerin TLC analizleri, Mikolik asitlerin HPLC analizleri. Şekerlerin izolasyonu ve TLC analizleri. Menaquinon izolasyonu, TLC saflaştırması ve GC analizleri. Ubukinon izolasyonu, TLC saflaştırması ve GC analizleri. Lipid ekstraksiyonu ve TLC analizleri. Murein tabakasının kimyasal kompozisyonu ve taksonomik marker olarak kullanılması. Bakteriyal sistematikte pirolizis kütle spektrometrisi.

Dersin Amacı

Bakteri hücre bileşenlerini izole etmek ve tanımlamak. Bunları moder bakteri sistematiğinde kemotaksonomik markör olarak kullanmayı öğrenmek amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kemosistematik, tanımı ve bakteri sistemayiğindeki yeri.
2 Yağ asitlerinin ekstraksiyonu
3 Yağ asitlerinin GC analizleri
4 Mikolik asit iekstraksiyonu ve TLC analizleri
5 Mikolik asitlerin HPLC analizleri.
6 Şeker ekstraksiyonu ve TLC analizleri
7 Menaquinon izolasyonu ve TLC saflaştırması
8 Menaquinonların GC-analizleri
9 Ubukinon izolasyonu ve TLC saflaştırması
10 Ara Sınav
11 Ubikinonların GC- analizleri.
12 Lipid ekstraksiyonu ve TLC analizleri
13 Murein tabakasının kimyasal kompozisyonu ve taksonomik marker olarak kullanılması
14 Bakteriyal sistematikte pirolizis kütle spektrometrisi
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
10 Tartışma 10 5 50
11 Soru-Yanıt 10 5 50
28 Makale Kritik Etme 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433564 Kemotaksonomik markörleri bilir
2 1414659 Kemotaksonomik markörlerin ekstraksiyonunu yapar
3 1404007 Kemotaksonomik markörlerin TLC, GC ve HPLC analizlerini yapar.
4 1405737 Elde ettiği verileri bakteri sistematiğinde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5
2 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 4 5 3 3 5 4
3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr