Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkan YALÇIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology, 2rd ed., Addison-Wesley Educational Publishers, Inc.

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamında bitki ekolojisinde araştırma yapacak öğrencilerin ölçmek istedikleri parametre ile ilgili arazide örnekleme yaparken kullanacakları örnekleme metotları anlatılacaktır. Arazide bu metotlarla elde edilen verileri nasıl kullanacakları ve analiz edecekleri açıklanacaktır.

Dersin Amacı

Bitki Ekolojisinde mevcut hipotez ve teoriler ışığında veri toplamak için uygulanacak yöntemleri kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ARAZİ ÇALIŞMALARININ İYİ PLANLANMASI
2 ÖLÇME SKALALARI (ÖLÇEKLERİ)
3 VERİLERİN KAYITLARININ YAPILMASI
4 BİTKİLERDE BOLLUK VE YOĞUNLUĞUN TAHMİNİ
5 QUADRAT ŞEKLİ VE BÜYÜKLÜĞÜ
6 İSTATİSTİKİ DAĞILIMLAR, POISSON DAĞILIMI, NEGATİF BINOMIAL DAĞILIM
7 HAT KESİŞME METODU
8 HAT TRANSEKT YÖNTEMİ
9 UZAKLIK METOTLARI
10 ARASINAV
11 ÖRNEKLEME PLANLARI
12 BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME
13 TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME
14 DENEYSEL PLANLAMANIN GENEL PRENSİPLERİ

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
36 Rapor 1 5 5
49 Performans 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546699 Öğrenciler ölçme ve örnekleme amacıyla arazide örnekleme tasarımı öğrenir.
2 1546700 Öğrenciler örnekleme ve ölçme ölçeğini kavrar.
3 1546701 Bitki Ekolojisinde istatistiğin anlamı açıklanır.
4 1546702 Öğrenciler Bitki Ekolojisinde araştırmanın amacına göre örnekleme model ve yöntemlerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5
2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5
3 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 3 5 3 5
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 3 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr