Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi POLAT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demir, N. 2009. İhtiyoloji. Nobel yayın No: 924, Ankara. Geldiay, R., Balık, S. 1996. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları No: 46, İzmir.

Dersin İçeriği

Balıkların sınıflandırılması, morfolojileri, deri ve deri ile ilgili oluşumlar, iskelet sistemi, kas sistemi, hareket, sindirim sistemi, besin, beslenme ve büyüme, dolaşım sistemi, solungaçlar ve solunum, boşaltım ve osmoregülasyon, üreme, sinir sistemi, duyu organları ve endokrin sistemi

Dersin Amacı

Balıkların sınıflandırılması, morfolojileri, deri ve deri ile ilgili oluşumlar, iskelet sistemi, kas sistemi, hareket, sindirim sistemi, besin, beslenme ve büyüme, dolaşım sistemi, solungaçlar ve solunum, boşaltım ve osmoregülasyon, üreme, sinir sistemi, duyu organları ve endokrin sisteminin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balıkların sınıflandırılması ve morfolojileri 1. HAFTA.pptx
2 Balıklarda deri ve deri ile ilgili oluşumlar 2. HAFTA.pptx
3 İskelet sistemi 3. HAFTA.pptx
4 Kas sistemi ve hareket 4. HAFTA.pptx
5 Sindirim sistemi 5. HAFTA.pptx
6 Besin ve balıklarda beslenme şekilleri 6. HAFTA.pptx
7 Balıklarda büyüme 7. HAFTA.pptx
8 Boşaltım sistemi ve Osmoregülasyon 8. HAFTA.pptx
9 Vize sınavı
10 Balıklarda üreme sistemi 10. HAFTA.pptx
11 Balıklarda sinir sistemi 11. HAFTA.pptx
12 Duyu organları 12. HAFTA.pptx
13 Balıklarda göç 13. HAFTA.pptx
14 Öğrenilen bilgilerin laboratuvarda uygulamalı gösterimi 14. HAFTA.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 12 3 36
21 Rapor Sunma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 5 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518596 Balıkları taksonomik karakterlerine göre sınıflandırabilir ve morfolojik özelliklerini tanımlayabilirler
2 1518601 Balıklarda deri ile ilgili oluşumları ayırt edebilir, iskelet, kas ve hareket, sindirim, boşaltım, üreme, sinir sistemlerini tanımlayabilir ve balık üzerinde ayırt edebilirler
3 1518611 Balıklarda duyu organları ve endokrin sistem konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3
2 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3
3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr