Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Zafer EREN, Doç.Dr. Emine DIRAMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyochemistry ,Geoffrey Zubay, WCB, 1993. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson- Michael M. Cox, Palme yayıncılık 2005 Hücrenin Moleküler Biyolojisi; Bruce Alberts ve ark., 2002. TÜBA

Dersin İçeriği

Genler ve Kromozomlar, Nükleik Asitlerin yapısı ve fonksiyonları, DNA molekülünün büyüklüğü ve yapısı ;Viral DNA , Bacterial DNA and extrachromosomal DNA, Eukaryotik hücreler ve nukleik Asit kompozisyonları, DNA içeren Eukaryotik Hücrenin organelleri , Kromatin ve nukleik Asit yapısı, Histonlar ve nükleozomların yapısı, Purin ve pirimidin nukleotidlerin biyosentezi ve düzenlenmesi , Purin ve pirimidinlerin yıkımı, DNA Metabolisması, DNA replikasyonu , DNA tamiri ve rekombinasyon, viral replikasyon, RNA Metabolizması, DNA bağımlı RNA’NIN sentezi, RNA işlenmesi, Gen ekspresyonu ve regulasyonu, Nukleik asitler and cancer.

Dersin Amacı

Nükleik Asitlerin yapısını, fonksiyonlarını, çeşitlerini, ve kompozisyonlarını; Purin ve pirimidin nukleotidlerin biyosentezini ve yıkımını; Nukleik asitlerin and cancer ilişkisini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genler ve Kromozomlar, Nükleik Asitlerin yapısı ve fonksiyonları, DNA molekülünün büyüklüğü ve yapısı ;
2 Viral DNA , Bacterial DNA and extrachromosomal DNA,
3 Eukaryotik hücreler ve nukleik Asit kompozisyonları,
4 DNA içeren Eukaryotik Hücrenin organelleri ,
5 Kromatin ve nukleik Asit yapısı, Histonlar ve nükleozomların yapısı,
6 Purin ve pirimidin nukleotidlerin biyosentezi ve düzenlenmesi ,
7 Purin ve pirimidinlerin yıkımı,
8 DNA Metabolisması, DNA replikasyonu ,
9 DNA tamiri ve rekombinasyon, viral replikasyon,
10 Vize
11 RNA Metabolizması,
12 DNA bağımlı RNA’NIN sentezi, RNA işlenmesi,
13 Gen ekspresyonu ve regulasyonu,
14 Nukleik asitler and cancer
15
16

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81867 1383521 Nükleik Asitlerin yapısını ve fonksiyonlarını öğrenir
81868 1383623 DNA içeren Eukaryotik Hücrenin organellerini tanır
81869 1389275 Purin ve pirimidin nukleotidlerinin biyosentezini ve düzenlenmesini öğrenir
81870 1390899 Purin ve pirimidinlerin yıkımını öğrenir
81871 1393707 Nukleik asitler and cancer ilişkisini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr