Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İleri Entomoloji ders notlerı.

Dersin İçeriği

Böceklerin yapısı, biyolojisi , anatomisi, ekolojisi, fizyolojisi, embriyolojisi, etolojisi ve coğrafi dağılışları hakkındaki en son yenilikleri inceler.

Dersin Amacı

Böcek bilimi konularına ait en son bigilerin, tekniklerin ve yöntemlerin öğrenilmesini ve uygulanması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Morfoloji bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
2 Anatomi bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
3 Fizyoloji bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
4 Ekoloji bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
5 Etoloji bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
6 Coğrafi dağılımdaki en son yenilikler ve teknikler.
7 Molekülerdeki en son yenilikler ve teknikler.
8 Biyokimya bilimindeki en son yenilikler ve teknikler.
9 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 1
10 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 2
11 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 3
12 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 4
13 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 5
14 Tez konusu ile ilgili literatür tarama, okuma ve anlatım 6
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
7 Laboratuvar 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 5 4 20
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 7 2 14
14 Gözlem 4 4 16
16 Alan Gezisi 6 5 30
17 Alan Çalışması 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
48 Sözlü Sınav 2 5 10
49 Performans 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81893 1406549 Entomolojide yenilikleri kavrar.
81895 1399741 Taksonomik ilave ve yenilikleri kavrar.
81897 1398508 Fizyolojik, ekolojik, morfolojik, etolojik, coğrafi ve moleküler yenilikleri kavrar.
81899 1395576 En son literatürden haberdar olunur.
81901 1409765 Yeni araştırme teknik ve yöntemlerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr