Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi Polat *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği (Prof. Dr. Atilla G. ALPBAZ, 1990) Genel Su Ürünleri ve Balık Üretimi Esaslar (M.Sıtkı Aras, Recep Bircan, N.Mevlüt Aras)

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye'de Su Ürünlerinin Durumu, Su ürünlerinin Türkiye'deki Durumu, Potansiyeli ve Önemi, Hipofizasyon ve Önemi, Yetiştiricilik Yapılacak Alanların Özellikleri, Yetiştiricilikte kullanılan su kaynaklarının özellikleri,Denzilerde yetiştiricilik yapılacak alanlar, Su Ürünlerinin Türkiye İçin Önemi, Türkiye Su Ürünlerinin Genel Problemleri ve Alınabilecek Alınabilecek Önlemler, Mersin Balığı Yetiştiriciliği, Çipura Yetiştiriciliği, Mercan Balığı Yetiştiriciliği,Yayın Balığı Yetiştiriciliği,Yılan Balığı Yetiştiriciliği, Levrek Yetiştiriciliği, Dil Balığı yetiştiricliği

Dersin Amacı

Denizlerde balık üretim tekniklerinin neler olduklarının ve içsu balık yetiştiriciliği hakkında genel bilgilerin aktarılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de Su Ürünlerinin Durumu
2 Su ürünlerinin Türkiye'deki Durumu, Potansiyeli ve Önemi
3 Hipofizasyon ve Önemi
4 Denizlerde yetiştiricilik alanları ve Yetiştiricilik Yapılacak Alanların Özellikleri
5 Yetiştiricilikte kullanılan su kaynaklarının özellikleri
6 Su Ürünlerinin Türkiye İçin Önemi
7 Türkiye Su Ürünlerinin Genel Problemleri ve Alınabilecek Alınabilecek Önlemler
8 Çipura yetiştiriciliği
9 Dil balığı Yetiştirciliği
10 Levrek Yetiştiriciliği
11 Kalkan balığı yetiştiriciliği
12 Yılanbalığı yetiştiriciliği
13 Mercan Balığı Yetiştiriciliği,
14 Yayın Balığı Yetiştiriciliği,
15 VİZE
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527107 balıkların beslenme davranışını öğrenmiş olurlar.
2 1527108 balık yemlerinde kullanılan ham maddeleri ve yem katkı maddelerini öğrenmiş olurlar.
3 1527109 Balıklarda beslenme davranışı, yem üretim teknolojisi ve yemleme uygulamalarını öğrenmiş olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr