Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Zafer EREN, Doç.Dr. Emine DIRAMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyochemistry ,Geoffrey Zubay, WCB, 1993. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson- Michael M. Cox, Palme yayıncılık 2005 Hücrenin Moleküler Biyolojisi; Bruce Alberts ve ark., 2002. TÜBA

Dersin İçeriği

Metabolizma ve metabolik kontrol sistemlerine toplu bakış , birincil ve ikincil haberciler. Hormonlar . cAMP yapısı ve hücresel kontrol sistemlerindeki rolü , hücre içi cAMP düzeyi ve kontrolü,. Hücresel sinyaller,hücre yüzey reseptörleri ve özellikleri,Calmoduline ,cAMP ve Ca++ pathway ilişkileri

Dersin Amacı

Metabolik sistemlerde birincil ve ikincil habercileri ve çeşitlerini tanıtmaktır.Hormonları ve cAMP'nin yapısını ve hücresel kontrol sistemlerindeki rolünü vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metabolizma ve metabolik kontrol sistemlerine toplu bakış ,
2 Kimyasal Uyartılar ve Çeşitleri
3 birincil ve ikincil haberciler.
4 Hormonların Yapısı,Hormonların çeşitleri,Sentezlendikleri Yere Göre Hormonlar
5 Steroid ve peptid Hormonlar
6 Hormonların Kontrol mekanizmaları
7 cAMP yapısı ve biyosentezi
8 Hormonlar ve cAMP'nin hücresel kontrol sistemlerindeki rolü ,
9 Arasınav
10 Makale sunumu ve tartışma
11 hücre içi cAMP düzeyi ve kontrolü,.
12 Hücresel ve kimyasal sinyaller,
13 hücre yüzey reseptörleri ve özellikleri,
14 Metabolik elçi,Calmoduline ,cAMP ve Ca++ pathway ilişkileri
15 Final sınavı
16

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413664 Birincil Habercilerin hormonlar olduğunu ve çeşitlerinin öğretilmesi
2 1419019 İkincil Habecinin cAMP olduğununöğretilmesi
3 1419379 hücre içi cAMP düzeyi ve kontrolünün tanımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr