Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Haydar KARAKAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Principles of Gene Manipulation. Primrose, Sandy B. Primrose, S. B., Blackwell Publishers, 2002. 2. An Introduction to Genetic Engineering. Nicholl, Desmond S. T., Cambridge University Press, 2016. 3. Farklı dergilerden derlemeler.

Dersin İçeriği

Bu ders, gen klonlama, DNA dizileme, vektör tasarımı, klonlanmış genlerin manipulasyonu, rekombinant proteinlerin ekspresyon sistemleri, yönlendirilmiş mutasyon, transgenik organizma oluşturma konularını içerir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciyi genetik manipulasyonun temel mekanizmalarıyla donatmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik manipulasyonuna giriş: Temel teknikler.
2 DNA moleküllerinin kesilmesi ve birleştirilmesi
3 E. coli içinde klonlamada kullanılan plazmid, bakteriyofaj ve kozmid vektörleri.
4 Klonlama stratejileri, gen kütüphaneleri ve cDNA klonlama.
5 Rekombinatların seçimi ve görüntülenmesi.
6 Genlerin yapısının değiştirilmesi: Yönlendirilmiş nokta mutasyon.
7 DNA nükleotid dizilerinin belirlenmesi.
8 E. coli dışındaki diğer bakterilerde klonlama.
9 Maya ve diğer mikroorganizmalarda klonlama.
10 Ara Sınav
11 Klonlanmış genlerin E. coli ve diğer konaklarda ekspresyonu.
12 Bitkilere gen transferi ve hayvan yumurtalarına, embriyolarına ve somatik dokularına gen transferi.
13 Rekombinat DNA teknolojisinin uygulamaları: Nükleik asit probları ve uygulamaları, DNA parmak izi analizleri, tıbbi ve ticari ürünlerin üretimi.
14 Genetik mühendisliğinin topluma etkileri, etik kaygılar.
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536602 Gen klonlama mantığını kavrar.
2 1536599 Klonlanmış DNA moleküllerinin manipulasyonu için stratejiler üretebilir.
3 1536600 Yabancı proteinleri konak sistemlerinde üretimini gerçekleştirebilir.
4 1536601 Protein dizilerini ve kontrol elementlerini manupule edebilir.
5 1536598 Organizmaların genetik yapısını değiştirme stratejileri geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 1 3 3 3 3
2 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 1 3 3 3 3
3 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 1 3 3 3 3
4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 1 3 3 3 3
5 5 4 5 5 5 4 3 3 2 5 5 1 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr