Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Arıf Gonulol *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili yeni makaleler.

Dersin İçeriği

Algler konusunda son yıllarda yapılan yeni araştırma konularının tespiti. Literatür taraması ve elde edilmesi. Dünyadaki yeni enerji kaynakları arayışları. Alternatif enerji kaynağı olarak alglerden elde edilen ürünlerin kullanımı. Alglerin kültüre alınmaları ve üretimi. Alglerin moleküler sistematiği ve filogenisi ile ilgili yeni çalışmalar. Son yıllarda alglerde yapılan çalışmalara ait bir makalenin tanıtılması.

Dersin Amacı

Alglerle ilgili ilgili yeni literatürlerin araştırılması ve tartışılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Algler konusunda son yıllarda yapılan yeni araştırma konularının tespiti.
2 Literatür taraması ve elde edilmesi.
3 Literatür taraması ve elde edilmesi.
4 Literatür taraması ve elde edilmesi.
5 Dünyadaki yeni enerji kaynakları arayışları.
6 Alternatif enerji kaynağı olarak alglerden elde edilen ürünlerin kullanımı.
7 Alglerin kültüre alınmaları ve üretimi.
8 Alglerin moleküler sistematiği ve filogenisi ile ilgili yeni çalışmalar.
9 Alglerin moleküler sistematiği ve filogenisi ile ilgili yeni çalışmalar
10 ARA SINAV
11 Son yıllarda alglerde yapılan çalışmalara ait bir makalenin tanıtılması.
12 Son yıllarda alglerde yapılan çalışmalara ait bir makalenin tanıtılması.
13 Son yıllarda alglerde yapılan çalışmalara ait bir makalenin tanıtılması.
14 Son yıllarda alglerde yapılan çalışmalara ait bir makalenin tanıtılması.
15 ................................
16 ................................

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
24 Seminer 4 15 60
28 Makale Kritik Etme 7 2 17
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111084 1435273 herhangi bir konu ile ilgili yeni yayınları elde etme yollarını araştırır.
111085 1435419 Konusu ile ilgili yeni çalışmaları izleme alışkanlığı edinir.
111086 1435922 Konusu ile ilgili yeni metotları bulur ve uygular.
111087 1436202 Algler konusunda son yıllarda yapılmış yeni yayınları elde eder ve uygulama alanlarını araştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr