Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Aysun Gumus *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Yaş kompozisyonundan yaşama ve ölüm oranlarının hesaplanması, Heincke metodu, Robson and Chapman metodu, uzunluk frekansından elde edilen av eğrileri, markalamada gerekli istatistikler, Peterson metodu ve diğer metotlar, av başarısının av gücü ya da çabasına oranından elde edilen yaşama ve ölüm oranları, Leslie metodu ve DeLury metodu, av ve avın nitel kompozisyonundan ölüm oranı ve stoğun hesaplanması, Fraser metodu, Pope metodu, yaş ve büyümenin hesaplanması, yaş-boy ilişkileri, büyüme eğrileri, vonBertalanffy, Ford-Walford and Gulland-Holt metodu), Lee olayı, katılım oranından ürün miktarının tahmini, denge ürünü, Ricker metodu, Baranov metodu, Beverton and Holt metodu, yıllık ürünün ve maksimum devamlı ürünün hesaplanması.

Dersin Amacı

Balıkçılık Biyolojisi alanında çalışan araştırmacıların eski ve güncel metodları kullanarak balık populasyonu parametrelerini hesaplayabilmesi, populasyon dinamiği analizini yapabilmesi için gerekli bilgi birikimini oluşturmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaş kompozisyonundan yaşama ve ölüm oranlarının hesaplanması,
2 Heincke metodu, Robson and Chapman metodu,
3 Uzunluk frekansından elde edilen av eğrileri, markalamada gerekli istatistikler,
4 Peterson metodu ve diğer metotlar,
5 Av başarısının av gücü ya da çabasına oranından elde edilen yaşama ve ölüm oranları,
6 Leslie metodu ve DeLury metodu,
7 Av ve avın nitel kompozisyonundan ölüm oranı ve stoğun hesaplanması,
8 Fraser metodu, Pope metodu,
9 Yaş ve büyümenin hesaplanması,
10 Arasınav
11 Yaş-boy ilişkileri, büyüme eğrileri,
12 vonBertalanffy, Ford-Walford and Gulland-Holt metodu,
13 Lee olayı, katılım oranından ürün miktarının tahmini, denge ürünü,
14 Ricker metodu, Baranov metodu, Beverton and Holt metodu, yıllık ürünün ve maksimum devamlı ürünün hesaplanması.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
9 Problem Çözümü 1 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 23 46
9 Problem Çözümü 2 23 46
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 23 46
29 Bireysel Çalışma 2 23 46

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129716 1420269 Balık populasyon dinamiğinde her türlü parametreyi ve ilişkiyi analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr