Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK - Doç. Dr. Haydar KARAKAYA - *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dergilerden derleme ve makaleler 2. Microbial Physiology, A.G. Moat, J.W. Foster, M.P. Spector. John Wiley & Sons, Inc., 2002

Dersin İçeriği

Bu ders,gen gruplarının düzenlenmesini ve hücresel faaliyetlerin uygun ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesini sağlayan hücresel düzeydeki kontrol mekanizmalarını kapsar.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı operon üzeri gen düzenlenme mekanizmalarıyla fonksiyonların hücresel seviyede eşgüdümünü tartışmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücresel bir tepkide görev alan enzim ve proteinlerin birlikte kontrolü.
2 Farklı operonların birlikte düzenlenişi.
3 Multigen düzenleme ağının genel özellikleri.
4 Sıkı kontrol ağı.
5 Azot ağı.
6 Fosfat ağı.
7 Ozmoregülasyon ve porin ekspresyonu.
8 Kemotakside sinyal alma, iletme ve tepkinin koordinasyonu.
9 Magnetotaksinin kontrolü.
10 Multigen sistemlerinde farklı düzenleniş biçimleri. Regülon, modülon ve stimülon kavramları.
11 Multigen sistemlerinin tanımlanması için araştırma yöntemleri.
12 Hücre bölünmesiyle DNA replikasyonu arasındaki ilişkinin sağlanması.
13 Hücre bölünmesinin zamanlaması.
14 Hücre farklılaşması: zamanlama ve farklılaşmanın genetik, fizyolojik ve yapısal esası.
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539024 Gen ekspresyonu ile iç ve dış çevre arasındaki ilişkileri kavrar.
2 1539026 Operon ve operon üzeri düzenlenme mekanizmalarının işleyişini kavrar.
3 1539027 Hücrelerin stres şartlarında nasıl tepki geliştirdiğini kavrar
4 1539028 Hücresel olayların birbiriyle eşgüdümünü sağlayan mekanizmalar üzerine tartışabilir.
5 1539025 Bakterilerin diğer bakaterilerle nasıl haberleştiğini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4
2 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 3 4 5
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr