Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Banu EREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gray's Anatomy, 39th ed. Henry Gray

Dersin İçeriği

Latince terminoloji kullanarak insan vucudunu iskelet, hareket, dolaşım, sinir, ürogenital sistem ve duyu organları başlıkları altında ileri düzeyde incelemek

Dersin Amacı

İnsan vucudunu normal yapısını, latince terminolojiyi öğrenerek ileri düzeyde anatomik olarak tanımak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri, insan vücudunun boşlukları, anatomi terimleri, çeşitleri, terminoloji
2 Systeme Locomotorium, Kemikler, eklemler, kaslar, kemiğin anatomik yapısı, iskelet sistemini oluşturan kemikler, Aksiyel iskelet- Kafa iskeleti Yüz kemikleri,
3 Columna vertebralis, Costae, Sternum, Aksiyel iskeletin eklemleri, Baş ve boyun kasları, Gövde kasları, Göğüs kasları, Toraksın damar ve sinirleri, Karın kasları, Karın ön ve arka duvar kasları, damarları, Pelvis kasları, damar ve sinirleri.
4 Apendikülar iskelet- Üst ekstremite kemikleri, kasları, eklemleri, damar ve sinirleri, Fossa axillaris, Fossa cubitii, Alt ekstremite kemikleri, kasları, eklemleri, damar ve sinirleri, Uyluk bölgesi, Bacak bölgesi, Trigonum femorale, Fossa poplitea.
5 Systema respiratorium- Burun, paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Akciğerler, Pleura, Mediastinum, Diaphragma.
6 Systema circulatorium- Kalp, kalbin boşlukları, Kalp kapakları, iskeleti, damarları, innervasyonu, iletim sistemi, Kalbe gelen damarlar, Kan dolaşımı, Damarlar, Lenfatik sistem, Portal sistem.
7 Syatema digestorium- Ağız, Yanak, Damak, Diş, Çiğneme kasları, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce barsaklar, Duedonum, jejunum, İleum, Kalın barsaklar, Caecum, Colon ascendens, Colon transversum, Colon descendens, Colon sigmoideum, Rectum.
8 Sindirim sistemine bağlı bezler, Hepar, vesica biliaris, Pankreas.
9 Systema urineria - Böbrekler, Üreter, Mesane, Uretra.
10 Systema genitale femininum, systema genitale masculinum
11 Endokrin sistem- İç salgı bezleri, Hipofiz bezi, Pineal bez, Tiroid bezi, Paratiroid bezler, Timus, Endokrin pancreas, Böbrek üstü bezleri, Gonadlar, Plasenta.
12 Systema nervosum- Santral sinir sistemi, Medulla spinalıis, Bulbus, Pons, Mesencephalon, Cerebellum, Cerebrum, Cortex cerebri, Duyu bölgeleri, Motor bölgeler, Bazal gangliyonlar, Kraniyal sinirler, , Otonom Sinir sistemi, Sempatik sistem, Parasempatik sistem
13 Merkezi sinir sisteminin, damarları ve zarları, Ventriküler sistem. Periferik sinir sistemi, Spinal sinirler.
14 Duyu organları- Görme organı, İşitme ve denge organı, Koku organı, Tat organı, Deri ve ekleri, Kıllar, Tırnak, Ter, Yağ ve Süt bezleri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81802 1400868 Latince terimleri öğrenmek ve kullanmak
81803 1407088 Anatomik olarak insan vucudunu tanımak
81805 1413473 Normal şekil ve yapısını incelemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr