Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Aysun Gumus *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guidelines for validation studies, Morales-Nin B., EFAN Report 4-2000. -Campana, S.E., Accuracy, precision and quality control in age determination, including a review of the use and abuse of age validation methods, Journal of Fish Biology, 59(2), 197-242, 2001. -Beckman, D.W.and Wilson,C.A., Seasonal timing of opaque zone formation in fish otoliths.Recent developments in fish otolith research. D.H.Secor, J.M.Dean, S.E. Campana (eds) Univ.South Carolina Pres, 27-44,1995 All related scientific papers

Dersin İçeriği

Yaş doğrulama nedir? Yaş doğrulamanın önemi, yaş tayini çalışmalarında uyum kavramı, yaş değerlendirmede kesinlik ve doğruluk. Yaş doğrulama metotları, yaşı-bilinen balık metodu, markalama ile izleme metodu, kemiksi yapılarda yıllık opak birikim analizi metodu, otolit ve pullarda günlük birikimlerin analizi metodu, birden fazla kişi ve tekrarlı okuma metodu. Doğrulama yapılmadığında karşılaşılan hatalar, örnekleme ve preparasyon tekniğinden kaynaklanan hatalar, anatomik yapıdan ve okuyucudan kaynaklanan hatalar. Hatalı yaş tayininden etkilenen populasyon dinamiği hesaplamaları ve hata eğilimleri.

Dersin Amacı

Balık ve balıkçılık biyolojisi alanında çalışma yapacak olanlara populasyon dinamiğinde yaş tabanlı verilerin doğrulanma metodları konusunda yeterlilik sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaş doğrulama nedir? Yaş doğrulamanın önemi, yaş tayini çalışmalarında uyum kavramı,
2 Yaş değerlendirmede kesinlik ve doğruluk.
3 Yaş doğrulama metotları, yaşı-bilinen balık metodu,
4 Markalama ile izleme metodu,
5 Kemiksi yapılarda yıllık opak birikim analizi metodu,
6 Otolit ve pullarda günlük birikimlerin analizi metodu,
7 Birden fazla kişi ve tekrarlı okuma metodu.
8 Karbon izotopu izleme metodu
9 Veri alış-verişi programları
10 Arasınav
11 Doğrulama yapılmadığında karşılaşılan hatalar,
12 Örnekleme ve preparasyon tekniğinden kaynaklanan hatalar,
13 Anatomik yapıdan ve okuyucudan kaynaklanan hatalar.
14 Hatalı yaş tayininden etkilenen populasyon dinamiği hesaplamaları ve hata eğilimleri.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 18 36
14 Gözlem 2 18 36
20 Rapor Hazırlama 2 18 36
21 Rapor Sunma 2 18 36
29 Bireysel Çalışma 2 20 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129741 1420624 Öğrenci yaş hesaplamalarındaki subjektiviteyi ortadan kaldırabilir veya en aza indirebilir
129742 1423110 Farklı doğrulama metotlarının karşılaştırmasını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr