Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Savaş Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gherardi, F. (Ed.), 2007. Biological invaders in inland waters:profiles, distribution and threats. Springer. Rilov, G. Crooks, JA. (Eds.). 2009. Biological invasions in marine ecosystems. Springers, 641pp. Lappakoski, E. Gollasch, S. Olanin S. (eds.) 2002. Invasive aquatic species of Europe: distribution, impacts, and management. Kluwer Academic Publisher. İlgili bilimsel makaleler

Dersin İçeriği

İstilacı tür kavramı, istilacı türlerin yayılma yolları, istilacı türlerin sucul ekosistemlere etkileri, istilacı türlerin kontrolü ve yönetimi, iç sularda ve denizlerde istilacı tür biyoçeşitliliği

Dersin Amacı

İstilacı türler ve sucul ekosistemlere olan etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstilacı tür kavramı
2 İstilacı türlerin yayılma yolları
3 Türler nasıl istilacı hale gelir? HAFTA-3.pptx
4 İstilacı türlerin yaşam stratejileri HAFTA-4.pptx
5 İstilacı türlerin sucul ekosistemlere etkileri HAFTA-5.pptx
6 İstilacı türlerin biyolojik kontrolü ve yönetimi HAFTA-6.pptx
7 Tatlısu ekosistemlerinde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-7.pptx
8 Tatlısu ekosistemlerinde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-8.pptx
9 Tatlısu ekosistemlerinde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-9.pptx
10 Tatlısu ekosistemlerinde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-10.pptx
11 Denizel ekosistemlerde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-11.pptx
12 Denizel ekosistemlerde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-12.pptx
13 Denizel ekosistemlerde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-13.pptx
14 Denizel ekosistemlerde istilacı tür biyoçeşitliliği HAFTA-14.pptx
15 Vize sınavı
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523892 İstilacı türler ve sucul ekosistemlere olan etkilerini bilir.
2 1523893 İstilacı türlerle mücadele konusunda yeterli bilgiye sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr