Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Gülcan ŞENEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Meal Ünal: Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi, 2012. 2. Nels Lersten: Flowering Plant Embryology, 2004. 3. Susan R. Singer, Plant Life Cycles and Angiosperm Development 1997. 4. Lars Hennig and Claudia Köhler, Plant Development Biology 2010. 5. Taylor A. Steeves Ian M. Sussex, Patterns in plant development 2004. 6. Nels R., Lersten Flowering Plant Embryology With Emphasis on Economic SpeciesBlackwell Publishing 2004. 7. B.M. Johri , K.B. Ambegaokar, P.S. Srivastava, Comparative Embryology of Angiosperms Springer-Yerlag Berlin Heidelberg 1992. 8. V. Raghavan, Molecular Embryology of Flowering Plants Cambridge University Press 1997.

Dersin İçeriği

Angiosperm çiçeğinin yapısı, bitkilerde eşey dağılımı, anter, mikrosporang ve erkek gametofit, tohum taslağı, megasporogenez ve dişi dametofit, tozlaşma, döllenme, endosperma, zigot ve embriyo, tohum safhası, gimnospermlerin embriyolojik özellikleri

Dersin Amacı

Gamet oluşumu, zigot ve embriyo oluşumu ile ilgili bilgileri sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Angiosperm çiçeğinin yapısı
2 Bitkilerde eşey dağılımı
3 Anter, mikrosporang ve erkek gametofit
4 Tohum taslağı, megasporogenez ve dişi gametofit
5 Tozlaşma
6 Döllenme
7 Zigot ve embriyo oluşumu
8 Arasınav
9 Monokotil ve dikotillerde embriyogenez
10 Endosperma
11 Poliembriyoni
12 Apomiksis
13 Tohum gelişimi, tohumların sınıflandırılması ve dağılımı
14 Gimnospermlerde embriyogenez
15 Final sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 5 20 100
54 Ev Ödevi 5 18 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524438 Embriyoloji ile ilgili terminolojiyi öğrenir
2 1524437 Farklı bitkilerde embriyonun yapısını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4 2 3 2 2 2
2 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4 2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr