Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazmi POLAT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M. 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı. Palme Yayıncılık, Ankara. Keeton, W. T., Gould, J.L., 1986. Biological Science, Fourth Edition, W. W. Norton&Company, Newyork, London, 1175 p. Geldiay, R., Balık., 1998. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:97, E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir.

Dersin İçeriği

Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması, Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgiler verilmesi, Biyoloji biliminde son yıllarda karşılaşılan gelişmeler ve sorunlar, Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir? Biyoteknolojik çalışmaların incelenmesi ve günlük hayata uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesi, Gelişen yüzyıl içerisinde insan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan icatlar hakkında yapılan araştırmalar, Bilim adamı kavramı hakkında bilgi verilmesi, Biyolojik çalışma alanlarının tanıtılması

Dersin Amacı

Biyoloji bilimindeki gelişmelerin öğrencilere aktarılması, öğrencilerin doğaya, biyoloji bilimine bakış açılarının değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoloji nedir? Biyolojik çalışmalar niçin önemlidir konularının anlatılması
2 Canlılar alemi ile ilgili genel bilgilerin öğrencilere aktarılarak, biyolojinin temel hatları ile ilgili bilgilerin verilmesi
3 Biyoloji biliminde son yıllarda karşılaşılan gelişmeler ve sorunlar
4 Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalar niçin önemlidir?
5 Biyoteknolojik çalışmaların incelenmesi ve günlük hayata uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
6 Sınav haftası
7 Gelişen yüzyıl içerisinde insan yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan icatlar hakkında yapılan araştırmalar
8 Bilim adamı kavramı hakkında bilgi verilmesi, biyolojik çalışma alanlarının tanıtılması
9 Canlılar arasındaki etkileşimlerin doğal hayat üzerine olan etkilerinin bilim insanı gözüyle değerlendirilmesi
10 Dünyada meydana gelen tüm biyolojik işleyişin açıklanarak, dünyanın dünü ve bugününün karşılaştırılması
11 Dünya üzerindeki en ilginç canlı türlerinin tanıtılması
12 Biyolojinin ülkemizdeki durumu, gelişmeler ve sorunlar
13 Biyoloji biliminin öğrencilerin gözüyle tartışılması ve değerlendirilmesi
14 Sınav haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 12 2 24
22 Proje Hazırlama 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 4 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 4 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526801 Biyoloji nedir, bilimsel bir çalışma nasıl yapılır öğrenirler
2 1526802 Biyoteknoloji hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1526803 Biyoloji bilimi ile ilgili son yıllardaki gelişmeleri öğrenirler
4 1526804 Biyoteknolojinin günümüzdeki durumunu değerlendirirler
5 1526805 Biyolojik kavramlar ve canlıların canlılar sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4
2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3
3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4
4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3
5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr