Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. E. F. Matthews. 2002. Plant Virology, Academic Press. p.835. Edit: C. M. Rush. 2001- 2013. IWGPVFV Symposium Books Çandar, A., Gümüş, M., 2012. Bitki virüslerinin vektörlerle taşınmasına moleküler yaklaşımlar.

Dersin İçeriği

Bitki virüslerinin bitkiden bitkiye taşınmasında etkili olan vejetatif çoğalma organları ile, mekanik olarak bitki özsuyu ile, tohum, polen, küsküt ve akar ile taşınmanın yanı sıra detaylı olarak böcek, nematod ve fungus ile taşınma şekilleri ve bu taşınmada etkili olan mekanizmalar incelenecektir.

Dersin Amacı

Bitkilerde hastalık etmeni virüslerin nakledilmesinde rol oynayan omurgasızlar (Nematoda ve Arthropoda'ya bağlı vektörler), vektör olan omurgasızlarla bitki patojenleri arasındaki ilişkiler, tohum, mekaniksel ve vejetatif üretim yolları ile taşınma, nakilde etkili olan faktörler, kültür bitkilerinde oluşacak zararın önlenmesi veya en az düzeye indirilmesi için uygulanabilecek vektör ve hastalık yönetimi konularında bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki virüslerinin mekanik olarak bitki özsuyu ile taşınması
2 Bitki virüslerinin tohum ve polen ile taşınması Tohum ile taşınma.pdf
3 Bitki virüslerinin böcek vektörler ile taşınması: Afitler Böcek vek..pdf
Aphid.pdf
4 Bitki virüslerinin böcek vektörler ile taşınması: Tripsler Domates virüs hastalıkları (2.01.20).ppt
Böcek vek..pdf
5 Bitki virüslerinin böcek vektörler ile taşınması: Beyaz sinekler Tomato chlorosis virus ve viroidler.pptx
6 Bitki virüslerinin böcek vektörler ile taşınması: Coleopterler ve yaprak pireleri Böcek vek..pdf
7 Bitki virüslerinin protozoa vektörler ile taşınması Plasmodiophorid vek..pptx
8 Bitki virüslerinin fungal vektörler ile taşınması Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
9 Bitki virüslerinin nematodlar ile taşınması asma virüs ve viroid hstalıkları.ppt
10 Bitki virüslerinin nematodlar ile taşınması Nematodlarla taşınan virüsler.pptx
11 Bitki virüslerinin akarlar ile taşınması Akarlarla taşınan virüsler.pdf
12 Bitki virüslerinin küsküt ile taşınması küskütle taşınma.pdf
13 Bitki virüslerinin aşı ile taşınması aşı ile taşınma.docx
14 Bitki virüslerinin vejetatif çoğalma organları taşınması Vejetatif üretim materyalleri ile taşınma.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 35 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384340 Bitki virüslerinin bitkiden bitkiye taşınma yolları hakkında bilgi sahibidir.
2 1385530 Bitki virüslerini nakleden omurgasızları genel olarak tanır. Non persistent, persistent, propagatif ve transovarial gibi nakil mekanizmalarını bilir.
3 1391679 Bitkilerde hastalık oluşturan virüsleri taşıyan nematodları ve fungusları tanımlar. Nakil mekanizmalarını bilir, nematod, fungus ve taşınan virüsleri yönetme yöntemlerini öğrenir.
4 1406931 Bitki Pathojenlerini nakleden akarları bilir, vektörlük mekanizmasını tanımlar, zararlı ve hastalık yönetimi hakkında bilgilenir. 4.Bitki pathojenlerini taşıyan sokucu emici ağız parçasına sahip Hemiptera (beyaz sinekler, yaprak bitleri, yaprak pireleri, unlubitler vs.) ve Thysanoptera takımından vektörlerin pathojenleri bitkiden kazanma, vücutlarında tutma ve nakletme mekanizmalarını bilir. Zararlı ve hastalık yönetimi hakkında bilgilenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74396 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74397 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74398 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74399 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74400 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74401 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74402 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74403 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74404 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74405 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74406 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74407 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74408 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74409 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74410 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74411 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74412 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74413 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74414 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74415 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74416 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74417 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74418 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74419 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74420 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74421 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74422 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74423 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74424 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 1 4 2
2 2 3 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 1 1 4 4
3 5 3 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 1 1 4 4
4 5 3 5 5 5 1 2 5 5 5 1 2 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr