Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Berna TUNALI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mycotoxins; Bennett ve Klich, (2003) Worldwide regulations for mycotoxins in foods and feed in 2003; FAO (2003) Mycotoxins—occurrence and toxic effect; Chu (1998) The toxicology of aflatoxins: human health, veterinary, and agricultural significance; Eaton, D. L., Groopman, J. D., (1993) Fumonisins - occurrence, toxicology, metabolism and risk assessment; Marasas ve ark. (2001) Trichothecenes. Chemical, biological and toxicological aspects; Uneo (1983)

Dersin İçeriği

Mikotoksin tipleri, çevreye ve sıcakkanlılara etkileri, toksin üreten fungus cins ve türleri, bitkisel ürünlerde en sık karşılaşılan mikotoksinler, bitkisel ürünlerdeki mikotoksin limitleri ve kuralları ile mikotoksinlerin detoksifikasyonu (temizlenmesi) konuları ele alınmaktadır

Dersin Amacı

Fungusların bitkisel ürünlerde oluşturdukları sıcakkanlı canlılara zararlı toksinleri, bu toksinleri oluşturan fungus türlerini ve bu toksinlerin oluşması için gerekli ortam koşulları hakkında detaylı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikotoksin kavramı, mikotoksinlerin tarihçesi ve zararları
2 Mikotoksin oluşumunda rol oynayan faktörler
3 Mikotoksin tipleri ve sınıflandırma
4 Aflatoksinlerin önemi ve oluşumundan sorumlu funguslar
5 Sitrinin önemi ve oluşumundan sorumlu funguslar
6 Önemli Ergot Alkoloidleri ve üreten funguslar
7 Fumonisinler ve oluşumundan sorumlu funguslar
8 Trikotesenler ve oluşumundan sorumlu funguslar
9 Okratoksinler ve oluşumundan sorumlu funguslar
10 Zearelenon ve oluşumundan sorumlu funguslar
11 Diğer önemli mikotoksin tipleri ve oluşturan funguslar
12 Mikotoksinlerin serolojik yöntemlerle tespiti X
13 Mikotoksinlerin analitik yöntemlerle tespiti X
14 Mikotoksinler için uygulanan ulusal ve uluslararası limitler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 1 54 54
54 Ev Ödevi 1 60 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126242 1537957 Mikotoksin kavramı, tipleri ve önemli mikotoksinleri öğrenir
126243 1537954 Mikotoksinlerin çevreye ve sıcakkanlılara olan etkilerini öğrenir
126244 1537955 Mikotoksin oluşumunda rol oynayan faktörleri öğrenir
126245 1537956 Mikotoksinlerin detoksifikasyonu (temizleme) hakkında bilgi sahibi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74396 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74397 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74398 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74399 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74400 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74401 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74402 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74403 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74404 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74405 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74406 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74407 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74408 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74409 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74410 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74411 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74412 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74413 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74414 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74415 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74416 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74417 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74418 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74419 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74420 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74421 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74422 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74423 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74424 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
126242 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5
126243 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
126244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
126245 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr