Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ayhan HORUZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Molina, F. V. 2014. Soil Colloids Properties and Ion Binding. CRC Press, Taylor and Francis Group, 495 p. Nev York. Internet erişimli güncel bilgi paketleri 2. Sezen, Y. 1991. Toprak Kimyası. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 250 s., Erzurum. 3. Karaman, M.R., Brohi, A.R., Müftüoğlu, M., Öztaş, T., Zengin, M. 2012. Sürdürülebilir Toprak Verimililiği. Pelin-Ofset Matbaacılık, 390 s. Çorum.

Dersin İçeriği

Kolloidlerin tanımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, koloidal maddelerin şekil ve büyüklükleri, kolloid tipleri, inorganik toprak kolloidleri, kil kolloidleri ve çeşitli özellikleri, kil süspansyonları ve kolloidal sistemler, süspansiyonlara ilişkin stabilite teorileri, kil-su sistemlerinin elektro kinetik ve elektro kimyasal özellikleri, organik kolloidler ve genel özellikleri, organik ve inorganik kolloidler arasındaki ilişkiler.

Dersin Amacı

Toprak kolloidlerinin toprak verimliliği ve bitki beslemeyle olan ilişkilerini öğretmektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakların kimyasal özellikleri
2 Kolloidlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
3 Kolloid sistemlerinde yüzey alanı ve in önemi
4 Toprakta kolloid tipleri, organik ve inorganik kolloidler
5 Toprak kolloidleri ve metal iyonları
6 Kolloidal parçacıklarda iyon ilişkileri
7 Kolloidlerin yüzey yükleri
8 Baz doygunluğu ve değişebilir asitlik
9 Ara sınav
10 Toprakta negatif ve pozitif yük kaynakları
11 Katyon adsorpsiyonu ve değişimi
12 Anyon adsorpsiyonu ve değişimi
13 Adsorpsiyon izotermleri teorileri
14 Toprak kolloidleri ve verimlilik ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546290 Toprak kolloidlerini ve kimyasal özelliklerini bilir
2 1546291 Koloidlerde katyon ve anyon değişimini ile pozitif ve negatif yük oluşumunu bilir
3 1546293 Toprakta organik ve inorganik kolloidlerin fonksiyonlarını bilir
4 1546295 Kolloidlerin adsorpsiyon özelliklerini ve izoterm eğrilerini bilir
5 1546296 Kolloidal maddelerin toprak süreçlerindeki etkilerini yorumlar
6 1546297 Kolloidal maddelerin toprak su kaynaklarının korunmasındaki etkisini değerlendirir
7 1546298 Kolloidler ile toprak verimliliği arasındaki ilişkileri değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 4 3 4
2 5 4 4 5 4 4 4 3 4
3 5 4 5 5 5 4 3 4 3
4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
5 4 5 5 4 4 5 4 5 3
6 4 5 5 4 4 5 4 4 4
7 5 5 5 4 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr