Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prf. Dr. Nutullah ÖZDEMİR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır

Dersin İçeriği

Toprak erozyonu ve verim ilişkisi, Toprak erozyonu ve verimliliğin süreç temelli modellerle değerlendirilmesi Toprak erozyonu ve verimliliğin ekonomik modellerle değerlendirilmesi, tolere edilebilir erozyon oranının belirlenmesi için kriter, Aşınmış yada degrade olmuş topraklarda bitkisel üretkenliğin restorasyonu,Muhafazalı toprak işleme ve bitkisel üretkenlik, Toprak erozyonunun bitkisel üretimle ilişkili toprak özellikleri üzerindeki etkisi ve sınıflandırma.

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine toprak erozyonu ve verimlilik konusunda gerekli bilgileri kazandırılarak sürdürülebilir arazi kullanımında alınabilecek önlemleri kavratmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak erozyonu
2 Erozyonu etkileyen faktörler
3 Erozyonun çevre üzerine etkileri
4 Toprak erozyonu verim ilişkileri
5 Toprak erozyonu ve verimliliğin değerlendirilmesinde kullanılan modeller
6 Toprak erozyonu ve verimliliğin süreç temelli modellerle değerlendirilmesi
7 Toprak erozyonu ve verimliliğin ekonomik modellerle değerlendirilmesi
8 Tolere edilebilir erozyon oranının belirlenmesi için kriterler
9 Aşınmış yada degrade olmuş topraklarda bitkisel üretkenliğin restorasyonu
10 Muhafazalı toprak işleme ve bitkisel üretkenlik
11 Ara sınav
12 Su erozyonu verim ilişkileri
13 Rüzgar erozyonu verim ilişkileri
14 Toprak erozyonunun bitkisel üretimle ilişkili toprak özellikleri üzerindeki etkisi ve sınıflandırma aşınmış toprakların sınıflandırılması.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 18 18
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500394 Toprak erozyonunun çevresel etilerini bilir
2 1500395 Toprak erozyonu verim ilikilerini yorumlsr
3 1500396 Sürdürülebilir tarımsal üretim için gerekli değerlendirmeleri yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3 1 3
2 4 4 4 2 3 4 4 2 4
3 5 3 5 2 2 4 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr