Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Coşkun GÜLSER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Magdoff, F., Weil, R.R. 2004. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press, New York Internet kaynakları, ders hocası tarafından verilecek literatür kaynaklar

Dersin İçeriği

Toprak organik maddesinin ayrışma özelilikleri, ayrışmaya etki eden faktörler, toprağın organik madde kaynakları, humus ve ayrışma kademeleri, humin maddelerin fonksiyonu, humusun toprak özellikleri üzerine olan etkileri.

Dersin Amacı

Bu ders Doktora öğrencilerine toprak organik maddesi hakkında uygulamalı olarak bilgi verir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak organik maddesinin tanımı, bileşenleri, özellikleri. 1. HAFTA.pdf
2 Toprak organik maddesinin ayrışma ürünleri, organik karbon, azot, fosfor, kükürt, ve diğer ürünler. 2. HAFTA.pdf
3 Humus ve humusun oluşumu, kolloidal özellikleri, toprak açısından önemi, 3. HAFTA.pdf
4 Toprak kalitesi ve sağlığı açısından organik maddenin önemi. 4. HAFTA.pdf
5 Toprak organik maddesinin yönetimi 5. HAFTA.pdf
6 Toprak organik maddesinin bileşenleri ve toprağın fonksiyonları ile ilişkileri 6. HAFTA.pdf
7 Toprak organik maddesi ve verimlilik arasındaki ilişkiler 7. HAFTA.pdf
8 Ara sınav 8. HAFTA.pdf
9 Toprak işleme ve atık yönetiminin toprak organik maddesine etkisi 9. HAFTA.pdf
10 Toprak organik maddesinin sürdürülebilirliği, toprakların özellikleri üzerine etkisi 10. HAFTA.pdf
11 Toprak organik karbon stoğu, küresel ısınma, toprak işlemeninin etkisi 11. HAFTA.pdf
12 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum. 12. HAFTA.pdf
13 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum. 13. HAFTA.pdf
14 Dersle ilgili literatür tarama, yorumlama, tartışma ve sunum. 14. HAFTA.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 4 20 1
11 Soru-Yanıt 4 20 1
28 Makale Kritik Etme 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539478 Öğrenciler toprak organik maddesinin özellikleri ve humusun oluşumunu bilir.
2 1539480 Öğrenciler toprak organik maddesinin özellikleri ve toprağın fiziksel kimyasal biyolojik özellikleri ile olan ilişkilerini öğrenir.
3 1539481 Öğrenciler toprak yönetimi ve sürdürülebilirliği açısındaqn toprak organik maddesinin önemini kavrar.
4 1539501 Öğrenciler toprak organik maddesi, toprak karbon stoğu ve küresel ısınma arasındaki ilişkileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 3 3
2 4 4 5 5 4 5 4 4 3
3 4 5 4 4 5 5 4 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr