Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr.Nutullah ÖZDEMİR, Prof.Dr.Coşkun GÜLSER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toprak Mekaniği ve Teknolojisi, N. Munsuz. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 922, 1985. Soil Mechanics in Engineering Practice, by Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, Gholamreza Mesri. Advanced Soil Mechanics, by Braja M. Das

Dersin İçeriği

Mühendislik açısından toprak özellikleri, kil tiplerinin mühendislik açısından önemi, toprakta kıvam ve atterberg limitleri, şişme büzülme limitleri, kıvam indeksi, toprak sıkışması, konsolidasyon ve sıkışabilirlik, kesme direnci, toprağın mekaniksel özellikleri ve toprak işleme arasındaki ilişkiler.

Dersin Amacı

Dersin amacı doktora öğrencilerine toprak mekaniği ve toprak işleme hakkında teorik bilginin kazandırılmasıdır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mühendislik açısından toprak özellikleri
2 Kil tiplerinin mühendislik açısından önemi
3 Toprakta kıvam ve atterberg limitleri
4 Toprakta şişme ve büzülme limitleri
5 Topraklarda kıvam indeksi
6 Toprak sıkışması
7 Topraklarda konsolidasyon
8 Toprakta kesme direnci
9 Ara sınav
10 Mekaniksel toprak özellikleri ve toprak işleme
11 Toprak suyu, geçirgenlik ve akış
12 Doygun olmayan topraklar
13 Şevlerin stabilitesi
14 Zeminlerin sınıflandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538891 Toprakların mekaniksel özelliklerini bilir
2 1538892 Toprak özelklikleri ile mekaniksel davranışlar arasındaki ilişkileri yorumlar
3 1538893 Toprak-su sistemindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri değerlendirme alt yapısına sahiptir
4 1538894 Toprağın mekaniksel özellikleri ile toprak işleme arasındaki ilişkileri değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74619 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74620 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74621 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74622 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme.
5 74623 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74627 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74624 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8 74625 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74626 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etm

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 5 5 5 4 5
3 5 5 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr