Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Feryal Akbal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

L.K. Wang, Y-T. Hung, N.K. Shammas, 2007. Advanced Physicochemical Treatment Technologies, Humana Press Inc. W. Masschelein, Rip G. Rice, 2002. Ultraviolt Light in Water and Wastewater Sanitation, Lewis Publishers, CRC Press. Handbook for Advanced Photochemical Oxidation Processes, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, 1998.

Dersin İçeriği

İleri oksidasyon prosesleri, Fotokimyasal oksidasyon, Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri, Homojen ve heterojen prosesler, H2O2 ve O3 fotolizi, Fenton/foto-Fenton reaksiyonları, Fotokataliz, İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde ve endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilerine ileri oksidasyon prosesleri ve su ve atıksu arıtımında uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İleri oksidasyon proseslerinin sınıflandırılması
2 Serbest radikaller, Serbest radikallerinin oluşum mekanizmaları
3 Işık kaynakları, Fotoreaktör çeşitleri
4 Homojen ve heterojen ileri oksidasyon prosesleri
5 Hidrojen peroksit ve Ozon fotolizi
6 Fenton/foto-Fenton reaksiyonları
7 Fotokatalitik degredasyon
8 Fotokatalizörler
9 Sonokimyasal oksidasyon
10 Ara sınav
11 İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde kullanımı
12 İleri oksidasyon proseslerinin toksik kirleticilerin gideriminde kullanımı
13 İleri oksidasyon proseslerinin endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı
14 İleri oksidasyon proseslerinin endüstriyel atıksu arıtımda kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436370 İleri oksidasyon sistemlerinin prensiplerini bilir
2 1436785 İleri oksidasyon proseslerininin mekanizmalarını bilir
3 1436831 İleri oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr