Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ayşe Kuleyin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.CHRISTOPHER M. A. BRETT and ANA MARIA OLIVEIRA BRETT. ELECTROCHEMISTRY, Principles, Methods, and Applications. Oxford, New York, Tokyo.OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1994 2. J. Koryta, Principles of electrochemistry} Wiley, London, 1987 3. Environmental Electrochemistry: Fundamentals and Applications in Pollution Sensors and Abatement by Krishnan Rajeshwar, Jorge G. Ibanez, Publisher: Elsevier Science & Technology Books, 1997

Dersin İçeriği

Elektrokimyasal arıtım teknolojileri, elektrokoagülasyon, elektro fenton, elektrodepolama , elektro flotasyon yöntemleri. bu yöntemlerin mekanizmaları.

Dersin Amacı

Öğrencilere elekrokimyasal teknolojideki temel ve yeni uygulamaları tanıtmak ve böylece endüstriyel uygulama deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Elektrokimyanın Temel Kavramları. Faraday’ın Kanunları.
3 Elektrokimyasal Reaksiyonlar. Elektrod kinetiğinin basit modelleri. Kütle nakli ve elektrokimyasal reaksiyonlar. Elektrolitik disosiyasyon teorisi.
4 Su Arıtımında Elektrokimyasal yöntemler. Elektrokimyasal işlemlerin tipleri. Kolloidal stabilite ve kolloidlerin özellikleri. Kolloidleri itme ve çekme kuvveti. Alüminyum elektrot kullanılan elektrokoagulasyon proseslerinde katodik dağılma.
5 Elektrodiyaliz, Elektrohidroliz, Elektroosmos, Elektroforez, Elektrooksidasyon
6 Elektrosorbtion. Elektro-Fenton yontemi ile arıtımı. Peroxi-koagulasyon prosesleri.
7 Su Arıtımında Elektrokoagülasyon. ve elektrokoagulasyon uygulamaları
8 Su Arıtımında Elektroflotasyon. Elektroıflotasyonun fiziko-kimyasal özellikleri. Elektroflotasyon cihazların tasarımı ve optimizasyonu
9 Su arıtımında elektroflotasyon uygulamaları:
10 Elektroflotokoagülasyonun avantajları ve dezavantajları. Zeytin yağ endüstrisinde kara suların elektrokimyasal yontemler ile arıtımı. Renk giderimi - zaman, akım yoğunluğu ve pH ilişkisi.
11 Vize sınavı
12 Su Arıtımında anorganik bileşiklerin elektrokimyasal yöntemlerle uzaklaştırılması (Siyanur, metaller, pestisidler v.s.).
13 Su Arıtımında metal geri kazanma elektrokimyasal yöntemlerler. Elektrodepolama yöntemi ve uygulamaları
14 Elektro fenton yöntemi ve uygulamalrı
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 2 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116092 1404440 Su ve atıksu arıtımında elekrokimyasal teknolojiyi tanımak
116093 1405765 Elektrokimyasal teknoloji ile arıtım prolerine çözüm getirmek
116094 1421854 Elekrokimyasal teknolojiyi endüstride atık arıtımda uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr