Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sanks, R.L., 1978. Water Treatment Plant Desing for The Practicing Engineer, Ann Arbor Science. -Topacık, D., 1987. Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi. - Thome-Kozmiensky,K.J.u.a (1987): Recycling von Klärschlamm 1.2.EF.Verlag. Berlin - Thome-Kozmiensky K.J.(1987): "Behandlung von Sonderabfällen 1" EF-Verlag.Berlin -Dizer,H.et al (1986) :"Untersuchung zur Entseuchung von Klärschlamm durch aerob-thermophile Behandlung" Korrespondenz Abwasser. H.8, S.703-709. -Sulzer A.G., 1976: Umweltfreundliche Klarschlamm-Hygienisierung mit Gammastrahlen. Winterthur. Scweiz. -Trinkwasserverordnunng, 1975 : (TV) Bundesgesetzblatt. Teil 1, Angale 2. BRD.

Dersin İçeriği

Çeşitli arıtma işlemleri sonucu oluşan çamurların tanımı, kaynakları, özellikleri, miktarı, işlenmesi, bertarafı ve değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Su ve atıksu arıtımı sonucu oluşan çamurların yönetimi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arıtma Çamurlarının Tanımı ve Kaynakları Arıtma Çamurunun Tanımı ve Kaynakları (1. Hafta).pptx
2 Arıtma Çamurlarının Özellikleri Arıtma Çamurlarının Özellikleri (2. Hafta).pptx
3 Arıtma çamurlarının İletilmesi ve Pompalanması Arıtma Çamurunun İletilmesi ve Pompalanması (3. Hafta).pptx
4 Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu (4. Hafta).pptx
5 Arıtma Çamurlarının Yoğunlaştırılması Arıtma Çamurlarının Yoğunlaştırılması (5. Hafta).pptx
6 Arıtma Çamurlarının Şartlandırılması Arıtma Çamurlarının Şartlandırılması (6. Hafta).pptx
7 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması (7. Hafta).pptx
8 Arıtma Çamurlarının Düzenli Depolanması Arıtma Çamurlarının Düzenli Depolanması (8. Hafta).pptx
9 Ara Sınav
10 Arıtma Çamurlarının Arazide Bertarafı Arıtma Çamurlarının Arazide Bertarafı (10. Hafta).pptx
11 Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması (11. Hafta).pptx
12 Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı (13. Hafta).pptx
Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı (12. Hafta).pptx
13 Arıtma Çamurlarının Dezenfeksiyonu ve Dezentegrasyonu Arıtma Çamurlarının Dezenfeksiyonu ve Dezentegrasyonu (13. Hafta).pptx
14 Arıtma Çamurlarının Çimento Fabrikalarında Kullanılması Arıtma Çamurunun Çimento Fabrikalarında Kullanılması (14. Hafta).pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
24 Seminer 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
24 Seminer 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418334 Arıtma çamurlarının kaynaklarını ve özelliklerini bilir;
2 1425801 Arıtma çamurlarının arıtma ve bertaraf yöntemlerini bilir ve uygular;
3 1408696 Arıtma çamurlarının bertarafı için kurulan tesisleri işletir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 2
2 4 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2
3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr