Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Zollner H., 1999, Handbook Of Enzyme Inhibitors, Weinheim, Federal Republic Of Germany McKinney - Yu, M-H., Environmental Toxicology, Biological And Healty Effects Of Pollutants, 2005, CRC, Press Washington, D.C. - Mckinney, R., 2004, Environmental Pollution Control Microbiology, New York 12701,USA.

Dersin İçeriği

Biyolojik reaksiyon hızları ve denge, enzimatik reaksiyon kinetikleri ve enzim inhibisyonu, biyolojik reaksiyonların termodinamikleri, engelleyici materyaller, biyodegradasyon and biyolojik olarak ayrışamayan materyaller, inhibisyon tipleri, substrat ve ürün inhibisyonu, aerobik ve anaerobik sistemlerde inhibisyon, kinetikte inhibisyon, analiz ve veri değerlendirmesi, ampirik inhibisyon modellerinin değerlendirilmesi, endüstriyel atıksu arıtım çalışmaları, toksisite ve inhibisyon konseptleri arasındaki ilişki.

Dersin Amacı

Biyolojik sistemlerde toksik materyallerin inhibisyonu ve kinetikleri.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik reaksiyon hızları ve denge
2 Enzimatik reaksiyon kinetikleri ve enzim inhibisyonu
3 Biyolojik reaksiyonların termodinamikleri
4 Engelleyici materyaller
5 Biyodegradasyon ve biyolojik olarak ayrışamayan materyaller
6 İnhibisyon tipleri
7 Sınav
8 Substrat ve ürün inhibisyonu
9 Aerobik ve anaerobik sistemlerde inhibisyon
10 Kinetikte inhibisyon
11 ,Ampirik inhibisyon modellerinin değerlendirilmesi
12 .Endüstriyel atıksu arıtım çalışmaları, t oksisite ve inhibisyon konseptleri arasındaki ilişki
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
22 Proje Hazırlama 2 15 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86775 1397594 Biyolojik sistemlerle ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
86776 1408848 Biyolojik sistemler ile ilgili kavramları model sistemlere uygular Sucul toksikoloji konusunda çeşitli test tekniklerini kullanır ve geliştirir
86777 1409003 Biyolojik sistemlerde çeşitli test tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr