Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Yüksel Ardalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Madigan,M., Martinko, Y., Perker, J., 1997, Biology Of Microorganisms, Prenticetlall, Internatıonal Inc. - Segel, I.H., 1993, Enzyme Kinetics: Behaviour And Analysis Of Rapid Equilibrium And Steady State Enyzme Systems. - Wilson S.H., Suk W.A., 2002, Biomarkers Of Environmentally Associated Disease Tecnologgies, Concepts And Perspectives, A Crc Press Company Washington. D.C. - Bitton G., 2005, Wastewater Microbiology, Wiley Series in Ecological and Applied Microbiology Ralph Mitchell, Series Editor.

Dersin İçeriği

Biyofilm prosesinin tanımlanması, sınıflandırılması, temel prensibleri, biyofilmin büyümesi, tutunması ve parçalanması, biyofilm proseslerinde reaksiyon kinetiği, biyofilm sistemlerinde substrat giderimi, biyolojik hız katsayıları, biyofilm reaksiyonlarının özellikleri, çeşitli mertebe kinetikleri, biyofilm reaktörleri ve tipleri, biyofilm proses uygulamaları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, biyolojik arıtma alanında önemli olan biyofilm proseslerinin özelliklerinin, kinetiğinin ve uygulamalarının belirlenmesi, biyofilm reaktörlerinin mekanizması, analiz ve tasarımının öğretilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyofilm prosesinin tanımlanması BİYOKÜTLE-DERS1.pptx
2 Biyofilm prosesinin sınıflandırılması Biyofilm kinetiği-2.pptx
3 Biyofilm prosesinin temel prensibleri Biyofilm kinetiği-3.pptx
4 Biyofilmin büyümesi biyofilm kinetik.pdf
5 Biyofilm prosesinin tutunması ve parçalanması Biyofilm kinetiği-4.pptx
6 Biyofilm proseslerinde reaksiyon kinetiği AAT Tasarım Rehberi (1).pdf
7 Sınav biyofilm kinetik.pdf
8 Biyofilm sistemlerinde substrat giderimi BİYOKÜTLE-4.pdf
BIOFİLM-1.pdf
9 Biyolojik hız katsayıları Biyolojik Arıtım.pdf
10 Biyofilm reaksiyonlarının özellikleri, çeşitli mertebe kinetikleri İLERİARITIM.pdf
11 Biyofilm reaktörleri ve tipleri Marcos Von Sperling - Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors_ Biological Wastewater Treatment Volume 5-IWA Publishing (2007).pdf
12 Biyofilm reaktörleri ve tipleri Water Environment Federation - Biofilm Reactors WEF MOP 35 (Water Resources and Environmental Engineering Series) (2010).pdf
13 Biyofilm proses uygulamaları (Handbook of Environmental Engineering 9) Nazih K. Shammas, Yu Liu, Lawrence K. Wang (auth.), Lawrence K. Wang PhD, PE, DEE, Nazih K. Shammas PhD, Yung-Tse Hung PhD, PE, DEE (eds.) - Advanced Biologic.pdf
14 Biyofilm proses uygulamaları
15 Atıksu arıtımında biyofilm proses uygulamaları
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
20 Rapor Hazırlama 2 15 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385308 Biyofilm kinetiği ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
2 1398992 Biyofilm kinetiğ ile ilgili kavramları model sistemlere uygular.
3 1378300 Biyofilm oluşum mekanizmasını öğrenir.
4 1385934 Biyofilm arıtma sistemleri tasarım ve işletmeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 2 4 3 4 3
2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3
3 4 3 3 3 4 4 3
4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr