Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.doç.dr.andaç Akdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Anonymous, 2005, Türkiye’de Nanoteknoloji, Bilim ve Teknik Dergisi Eki, Ankara • Booker, R., Boysen, E., 2005, Nanotechnology for Dummies, Wiles Publishing Inc, • Bhushan, B. (edit.), 2007, Handbook of Nanotechnology, Springer Berlin, New York • Erkoç, Ş., 2010, Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ Yayıncılık, Ankara • Joo, S.H., Cheng, I.F., 2006, Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science • Neumann, R.V.,2010, Nanotechnology and The Environment, Nova Science Publisher Inc. • Sellers, K. ve diğ.,2009, Nanotechnology and The Environment, CRC Press • Theodore, L., Kuntz, L.G., 2005, Nanotechnology:Environmental Implications and Solutions, Wiley InterScience • Wiesner, M.R.,Bottero, J.Y, 2007, Environmental Nanotechnology, McGraw-Hill Inc. • Tratnyek, P.G., Johnson, R.L., 2006. Nanotechnology for Environmental Cleanup, Nanotoday, 1.2. 44-48 • Savage, N. vd., 2009. Nanotechnology Applications for Clean Water. William Andrew Inc. • Joo, S.H. Cheng, I.F., 2006. Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science Business Media, Inc. • Fan, M., vd. 2010. Environanotechnology, Elsevier B.V. UK • Carotta MC, Martinelli G, Crema L, Malagù C, Merli M, Ghiotti G, et al. Nanostructured thick-film gas sensors for atmospheric pollutant monitoring: quantitative analysis on field tests. Sens Actuators B 2001;76:336–42. • Pummakarnchana, O., Tripathi, N., Dutta, J., 2005. Air pollution monitoring and GIS modeling: a new use of nanotechnology based solid state gas sensors. Science and Technology of advanced materials, 6, 251-255. • Lu, Y., Li, D., 2002. Experimental Study of Nanometer Ti02 for Use as an Adsorbent for SO2 Removal. Dev. Chem. Eng. Mineral Process., 10(3/4), pp. 443-457. • Senkan, S. 2005. Nanostructured Catalytic Materials for NOx Reduction Using Combinatorial Methodologies. Proceedings — Nanotechnology and the Environment: Applications and Implications, Progress Review Workshop III. Arlington, VA. 26–28 October. • Buso, D. vd. 2008. Gold nanoparticle-doped TiO² semiconductor thin films : Gas sensing properties. Alessandro Advanced Functional Materials, 18, 23, pp. 3843-3849, 2008. • Arshad, I. vd. 2008. Selectivity of Quartz Crystal Microbalance Gas Sensor Coated With Ti02-Porphyrin Nanocomposite Thin Films Towards Volatile Organic Compounds. leSE 2008 Proc. 2008, Johor Bahru, Malaysia. • Anonymous, 2007. A nanotechnology White Paper. EPA 100/B-07/001 • TÜBİTAK. 2006. Türkiye’ de Nanoteknoloji Bilim ve Teknik. Aralık.2006. Ankara. • Akbulut, H. 2006. Karbon Nanotüpler Ders Notu. Sakarya Üniversitesi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Sakarya. • Baykara, T., vd. 2010. Nanoteknoloji ve Nano-Malzeme Süreçleri. TÜBİTAK Mam Malzeme Enstitüsü. Ankara

Dersin İçeriği

Nanoteknolojiye giriş, nano materyallerin tanınması, nanomateryallerin üretilmesi, nanomateryallerin ölçülme teknikleri, nano materyallerin su arıtımında kullanımı, nanomateryallerin hava kirleticilerinin ölçülmesinde ve arıtımında kullanılması, hidrojen depolamada nano materyallerin önemi, toprak kirliliğinde nano materyaller, nano materyallerin çevresel ve insan sağlığına etkilerinin incelenmesi

Dersin Amacı

Gelişen nanoteknolojinin özelliğinin incelenmesi, çevrsel mühendisliğinde kullanım olanaklarının araştırılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nanoteknolojinin Gelişimi
2 Su Arıtımında ve İzlemesinde çok fonksiyonlu nanokompozitler
3 Sürdürülebilir su için gelecekte oluşturulacak teknolojiler: nanotüp-nanofiltre ve kimyasal arıtım stratejileri
4 Karbo Nanotüpler ve Polime/CNT Nanokompozitler: mikrobiyal ilişkiler ve fotokimyasal dönüşümler
5 Nanopartikül surfaktanlar ve moleküllerin biyolojisi ve çevresel adsorpsiyon
6 Nanomateryaller ve organizmanın moleküler seviyedeki ilişkileri
7 Nano materyaller için risk değerlendirmesinde yaşam döngüsü
8 Tasarlanan nanomateryallerin fizikikimyasal özellikleri
9 agroekonomide nanomateryallerin biyolojik çeşitliliği ve geleceği
10 Ara Sınav Haftası
11 eko tasarımlı nanomateryaller ve güvenliğe cevap
12 moleküler, hücresel ve ekolojik olarak Nano TiO2
13 PLGA Nanopartiküller
14 Nano Safhada Döngü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83541 1389796 Nanoteknolojik gelişmelerin anlamını kavrar
83542 1389802 Nanoteknolojinin çevre mühendisliğine olan katkılarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr