Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Semra ÇORUH *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Brunner, C.R., 1993. Hazardous Waste Incineration, Incinerator Consultants Incorporated, McGraw-Hill, Inc. New York. 2. Buelt, J.L., 1989. “Molten-Glass Process”, Standart Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. 3. Buron, M., 1994. Industrial & Hazardous Waste in Asia Overview of the Potential Market, Technical Document, USA. 4. Chang H. Oh., 2001. “Hazardous and Radioactive Waste Treatment Technologies Handbook”, London, New York, Washington, D.C. 5. LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., "Hazardous Waste Management", Mc Graw-Hill, N.Y.,1994.

Dersin İçeriği

Tehlikeli atık yönetiminin temel ilkeleri; Tanımlar ve temel terimler. Proses ilkeleri.Mevcut uygulama örnekleri; Çevresel denetimler, kirlilik kontrolü, tesislerin geliştirilmesi ve işletilmesi, Arıtma ve uzaklaştırma metotları; Fizikokimyasal prosesler, biyolojik metodlar, stabilizasyon ve katılaştırma, ısıl metotlar, arazide uzaklaştırma. Eski atık depo alanlarının iyileştirilmesi. Tehlikeli atık mevzuatı. Tehlikeli atıkların ülkeler arası taşınması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tehlikeli atıkların kaynak ve özelliklerinin değerlendirilmesi ve tehlikeli atık yönetiminin araştırılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tehlikeli Atık Yönetimi esasları: Genel tanımlar, tehlikeli atıkların taşınım yolları, tehlikeli atıklarla ilgili yaşanmış felaketlere örnekler
2 Yasal mevzuat, tehlikeli atıklarla ilgili proses temelleri
3 Toksikoloji ve Risk Yönetimi: Tehlikeli atıkların toksik etkileri, Doz tepki ilişkileri
4 Kirlilik Önleme Teknolojileri: Atık minimizasyonu, Geri dönüşüm
5 Kirliliğin Önlenmesi Uygulamaları: Yönetim stratejileri, Yaşam döngüsü analizi, Hacimsel azalma, Toksisitenin azaltılması, Geri döngü prosesleri
6 Kirliliğin Önlenmesi Uygulamaları: Yönetim stratejileri, Yaşam döngüsü analizi, Hacimsel azalma, Toksisitenin azaltılması, Geri döngü prosesleri
7 Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri: Fizikokimyasal prosesler
8 Biyolojik iyileştirme
9 Stabilizasyon ve solidifikasyon
10 Arasınav
11 Kimyasal Yöntemler
12 Isıl yöntemler
13 1Düzenli depolama
14 Düzenli depolama
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85204 1393565 Genel tehlikeli atık yönetimiyle ilgili tüm kavramları öğrenerek, konuyu teknik, yasal ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr