Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Semra ÇORUH *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pollution Prevention in the Mining and Mineral Processing Industries, Proceedings of Engineering Foundation Conference, Eds., B.J. Scheiner and P.E. Richardson, Florida, Jan. 1995. 2. Davis, F.T. et al, Environmental Problems of Flotation Reagents in Mineral Processing Plant Tailings Water , Flotation in A.M. Gaudin Memorial Volume, Ch. 48, p. 1307-1341, 1976. 3. Barksdale, R. D.: The Aggregate Handbook, National Stone Association, Washington, 1996. 4. Hill, R.D. and Auuerbach, J.L., Solid Waste Disposal in the Mining Industry , Fine Particles Processing, Ch. 87, AIME Publication, p. 1731-1753.

Dersin İçeriği

Maden endüstrisinin temelleri, maden terminolojisi, maden işleme metotları, cevher hazırlama ve zenginleştirme faaliyetlerinin çevre ile olan ilişkileri, insan sağlığına etkileri, Tesis atıklarının çevre kirlenmesi açısından önemi, için geliştirilmiş yöntemler, tesis atıklarının geri kazanılması için geliştirilmiş atıksız prosesler, tesis atıklarının temizlenmesi yöntemleri, atık boşaltma sistemlerinin çevre kirlenmesi açısından dizaynı. Çevre mevzuatı, madencilik için çevre etki değerlendirme raporunun hazırlanması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, maden endüstrisi, maden hazırma teknikleri ve madenciliğin çevresel etkileriyle ilgili öğrencileri bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maden endüstrisinin temelleri, maden terminolojisi,
2 maden işleme metotları,
3 cevher hazırlama ve zenginleştirme faaliyetlerinin çevre ile olan ilişkileri, insan sağlığına etkileri,
4 Tesis atıklarının çevre kirlenmesi açısından önemi,
5 tesis atıklarının geri kazanılması için geliştirilmiş atıksız prosesler,
6 tesis atıklarının geri kazanılması için geliştirilmiş atıksız prosesler,
7 esis atıklarının temizlenmesi yöntemleri,
8 tesis atıklarının temizlenmesi yöntemleri,
9 atık boşaltma sistemlerinin çevre kirlenmesi açısından dizaynı.
10 Arasınav
11 Çevre mevzuatı,
12 Çevre mevzuatı,
13 madencilik faaliyetleri için çevre etki değerlendirme raporunun hazırlanması.
14 madencilik faaliyetleri için çevre etki değerlendirme raporunun hazırlanması.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85363 1410280 Maden faaliyetlerinin neden olduğu çevresel riskleri ve önleme yaklaşımlarını belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr