Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Pluschke, P., Indoor Air Pollution. Springer, Amsterdam 1980. 2) Dengler, J.D., Samet, J.M. and McCarthy, J.F., Indoor Air Quality Handbook. Mc Graw-Hill, New York 2001. 3) McPowel, R., Fundamentals of HVAC Systems. Elsevier, San Diego 2006. 4) www.engineeringtoolbox.com/hvac-systems 5) Heinsohn, R.J. and Cimbala, J.M., Indoor Air Quality Engineering, Marcel Dekker, Inc., New York 2003 6) Godish, T., Indoor Environmental Quality, Lewis Publishers, CRC Press, London 2001 7) Burroughs, H.E. and Hansen, S.J., Manging Indoor Air Quality Marcel Dekker, Inc., New York 2004 8) Engineering Guide-Natural Ventilation, Price Industrial Limited 2011 9) Wang, S.K., Handbook Air Conditioning and Refrigeration, McGraw-Hill, New York 2001

Dersin İçeriği

Bu ders bina içi hava kirliliğinin nedenleri, bina içi hava kirleticileri ve kaynakları, bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri, bina içi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, havalandırma sistemleri ve havalandırma sistemi tasarımı konularının kapsamaktadır.

Dersin Amacı

İnsanların yaşadığı kapalı ortamlarda hava kirliliğinin nedenleri, etkileri ve önlenmesi için alınacak tedbirler hususunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bina içi hava kirliliğine giriş
2 Bina içi hava kirleticileri ve kaynakları
3 Bina içinde uçucu organik maddeler
4 Bina içinde tozlar
5 Okullarda bina içi hava kirliliği
6 Bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri
7 Bina içi hava kalitesi üzerine dış havanın etkileri
8 Ara sınav
9 Havalandırma sistemi ve tasarım kuralları
10 İhtiyaca bağlı ve seyreltma havalandırması
11 Kirletici kaynağa bağlı olarak havalandırıcı seçimi
12 Örnek havalandırma sistemi tasarımı
13 Havalandırma sistemlerinde basınç kayıpları hesabı
14 Calculation of power of a ventilator

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 20 3 60
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512157 Bu dersi alanlar bina içi hava kirliliği, kaynakları ve etkileri konusunda bilgilenmiş olacaklardır.
2 1512158 İç ortam hava kalitesinin bozulmaması ve iyileştirilmesi için gerekli çözümü sunabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr