Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF.DR. GÜLFEM BAKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bumble,S., ( 2000) “ Computer Simulated Plant Design for Waste Minimization / Pollution Prevention “ 2. Sikdar,K.S., Diwekar,V.(ed) ( 1999) Tools and Methods for Pollution Prevention , NATO Science Partnership Sub-series2, Springer Pub. 3. El-Halwagi, M., ( 2003) Pollution Prevention through process integration, Elsevier Pub.

Dersin İçeriği

Çevre Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri, Su, Hava ve Toprak Kirlenmesi Kontrol Teknolojileri, Endüstriyel Kirlenme Kontrol Teknolojileri. Temiz üretim ve enerji teknolojileri

Dersin Amacı

Çevre alanındaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda; su arıtımı, atıksu arıtımı, kirlilik ıslahı, baca gazları arıtımı, katı atık yönetimi ve geri kazanım gibi teknolojiler üzerine yoğunlaşmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevresel Kirleticilerin Kaynakları ve Özellikleri env. science ders1.pdf
2 İçme suyu Arıtımında Kullanılan Teknolojilerin Değerlendirilmesi Water_Treatment ders2.pdf
water trt. ders2.1.ppt
3 Atık su arıtımında kullanılan Fizikokimyasal Prosesler introduction-to-wastewater-treatment DERS3.pdf
4 Atıksu arıtımnda kullanılan Biyolojik arıtım teknikleri wrd-ot-activated-sludge-process ders4.ppt
Sewage_Treatment_Plant_Screenings_And_Grit ders4.pdf
5 İleri arıtım teknikleri adv.trt..pdf
6 Arıtma sistemlerinde projelendirme esasları ww.trt READING 1.pdf
7 Altyapı sistemlerinde projelendirme esasları Sewer System ders5.ppt
8 ARA SINAV
9 Hava kirliliği ve kirletici kaynaklar air pollution.pdf
10 Hava kirliliği kontrol teknikleri air pollution 2.pdf
11 Evsel katı atık bertaraf yöntemleri SoildWasteManagement ders6.pdf
12 Atık minimizasyonu ve temiz üretim CP1_Slides.ppt
session02_Cleaner_Production.ppt
13 Endüstriyel ve tehlikeli atık yönetimi 03_Holoubek_Introduction-to-BAT-and-BEP_03-TR-FINAL.pdf
14 Toprak ve yeraltı sularında kirlenme ve kontrol teknikleri tech.1.pdf
tech.2.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507704 Çevre kirliliğini kontrol ve önleme tekniklerini öğrenir.
2 1507705 Su ve atıksu arıtımı konularında yorum yapar.
3 1507706 Alternatif arıtım seçeneklerini ,Atık minimizasyonunu ,Temiz üretim ve enerji teknolojilerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 4 3 3 4 2 4
2 4 4 5 3 4 4 3 3 4 2 4
3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr