Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Yüksel Ardalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haftka, R.T., Gurdal, Z., 1992. Elements of structural optimization, Kluwer academic, Dordrecht. Sewell, m.J., 1990, Maximum and Minimum Principles, Cambridge. Cherkaev, A., 2000, Variational methods for structural optimization, Applied Mathematical Sciences, springer, New York. MUSLU Y., 1994. “Atıksuların Arıtılması”. İstanbul Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul. M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000. R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Second Edition, John-Wiley and Sons Ltd., Chichester, New York, 1987.

Dersin İçeriği

Optimal Şartlarda Atıksu Arıtma Proseslerinin İşletimi İçin Optimizasyon Teknikleri ve Uygulanabilirlikleri, Lineer Programlama Metotları, Tekynli Yöntem, Lineer Olmayan Programlama Metotları, Optimum Tasarım Kavramı, Optimizasyon Problemlerinin Çözümü İçin Geliştirme Kodları ve Kullanımı.

Dersin Amacı

öğrenciye atıksu arıtma proseslerinin işletiminde optimizasyon tekniklerinin ve uygulanmasının kavratılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 optimizasyon giriş ve temel kavramlar
2 optimizasyon gelişimi
3 optimizasyonun mühendislik uygulamaları
4 optimizasyonun mühendislik uygulamaları
5 Optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması
6 sınav
7 Doğrusal programlama
8 Doğrusal programlama
9 Doğrusal olmayan programlama
10 Doğrusal olmayan programlama
11 Bazı önemli kısıtlamasız ve kısıtlamalı optimizasyon teknikleri
12 atıksu arıtma sistemlerinin kısıtları
13 optimizasyon tekniklerinin atıksu arıtma sistemlerine uygulanması ve modelleme
14 optimizasyon tekniklerinin atıksu arıtma sistemlerine uygulanması ve modelleme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 1 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 15 1
23 Proje Sunma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79387 1377281 Optimizasyon kavramının arıtma ve atık tesislerinde nasıl uygulanabileceğini değerlendirebilir
79388 1383777 Arıtma ve atık tesislerinde sistem seçimine karar verebilir
79389 1387286 Atıksu ve atık tesislerinin konumlandırma uygulamaları ile ilgili yorum yapabilir
79390 1394702 Tehlikeli ve özel atıkların uzaklaştırılmasında alternatif yöntemler üretebilir
79391 1377700 Optimizasyon kavramının çevre mühendisliği yönünden uygulamalarına hazırlık yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr