Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Assist. Prof. Dr. Burcu GÜNGÖR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Practical Design Calculation for Groundwater and Soil Remediation Jeff Kuo, Boca Raton, CRC Press, 1999

Dersin İçeriği

Giriş Arazinin Değerlendirmesi ve Giderim Amaçlı İncelenmesi Yeraltı Suyu Hareketi ve Kirletici Bulutu Yayılımı Kütle Korunumu Prensibi ve Reaktör Tasarımı Toprak Vadoz Bölgesine Yönelik Giderim Yeraltı Suyu Arıtımı VOC yoğunluklu Toprak Havası Arıtımı

Dersin Amacı

Dersin amacı toprak kirlikiğ gideriminde kullanılan birçok mühendislik prosesleri için tasarım yöntemleri hakkında bilgi vermek.Course

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kirliliği kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2 Kirlenmiş ortam olarak toprak, çevresel etkileri, kirletici kaynakları ve kirlenme biçimleri
3 Toprak ve kirletici özellikleri
4 Kirleticinin akibetinde toprak ve kirletici özelliklerinin etkisi/önemi
5 Faz çeşitleri ve hesaplama yöntemleri
6 Faz hesapları
7 Arazinin Değerlendirmesi ve Giderim Amaçlı İncelenmesi
8 Yeraltı Suyu Hareketi ve Kirletici Bulutu Yayılımı
9 Kütle Korunumu Prensibi ve Reaktör Tasarımı
10 Toprak Vadoz Bölgesine Yönelik Giderim
11 Yeraltı Suyu Arıtımı
12 VOC yoğunluklu Toprak Havası Arıtımı
13 örnek vakalar
14 örnek vakalar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 42 42
6 Uygulama/Pratik 1 16 16
27 Makale Yazma 1 46 46
29 Bireysel Çalışma 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4 1447305 Kirleticilerin fazlarını hesaplarken temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazanır
5 1447340 Kirleticilerin giderim faaliyetlerinde planlama ve veri değerlendirmesi yapar
6 1430200 Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesinde reaktör tasarımı yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr