Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Yüksel Ardalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John E. Matthews, 1994, Handbook of Bioremediation, CRC Pres, United States of America Juana B. Eweis, Sarina J. Ergas, Daniel P. Y. Chang, Edward D. Schroeder, Bioremediation Principles, Mc Graw Hill, 2005. Katherine H. Baker, Diane S. Herson, Bioremediation, Mc Graw Hill, Environmental Mic. Ass. Inc., Pennsylvania, 2000.

Dersin İçeriği

Tehlikeli kirleticilerin tür ve özellikleri. Arıtılabilirlik çalışmaları. Biyolojik iyileştirme için mühendislik stratejileri: Ortam karakterizasyonu, yerinde biyolojik iyileştirme. Yerinde koruma ve biyolojik iyileştirme. Yerinde biyobariyerler. Dışarıda biyolojik iyileştirme. Kirlenmiş zeminlerin kompostlaştırılması. Yığınlarda biyolojik iyileştirme. Yer altı suyunun iyileştirilmesi. Uçucu organiklerin biyolojik arıtımı. Biyolojik iyileştirme sistemlerinin fiziksel modellemesi. Biyolojik iyileştirme sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü.

Dersin Amacı

Tehlikeli kirleticilerin tür ve özellikleri ile arıtılabilirlik çalışmalarının değerlendirilmesi ve biyolojik iyileştirme için mühendislik stratejilerinin öğrencilere verilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirletici kaynakları, kirleticilerin özellikleri, endüstriyel atık ve atıksu karakterizayonu, kirleticilerin fiziksel, kimyasal özellikleri
2 Kirleticilerin çevrede oranları ve dağılım mekanizmaları ile toprak ortamının özellikleri
3 Mirobiyal Ekoloji
4 biyoarıtılabilirlik çalışmaları
5 kirleticilerin biyodegradayon mekanizmaları
6 sınav
7 yerinde biyoremediasyon çalışmaları
8 arazi dışında biyoremediasyon çalışmaları
9 katı faz biyoremediasyonu
10 çamur faz biyoremediasyonu
11 buhar faz biyoremediasyonu
12 anoksik ve anaerobik biyoremediasyon
13 biyoremediasyon çalışmaları
14 biyoremediasyon çalışmaları
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
42 Seminer 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 20 40
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 6 12
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383381 tehlikeli atık özelliğindeki kirleticilerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, dağılım oranları, çevredeki davranışları ve etkileşimlerinin ortaya konularak belirlenme yollarının öğrenilmesi
2 1390712 çevrede kirleticilerin dönüştürlmesi ve parçalanmasında etkin organizmaların özelliklerinin, metabolizmalarının ve parçalama mekanizmalarının öğrenilmesi
3 1380038 laboratuvarda biyoarıtılabilirlik çalışmalarının kavranması
4 1399320 biyoremediasyon tekniklerinin belirlenmesi ve uygulanma koşullarının öğrenilmesi
5 1401103 biyoremediasyon tekniklerinin ekonomik analizlerinin yapılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 4 2 4
2 3 2 3 3 2 2 4
3 3 3 2 3 2 3 4
4 4 2 3 3 3 4
5 4 4 2 3 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr