Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Gülfem BAKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Crane,M. Et.al., (ed) ( 2002) “ Risk Assessment with time to events Models “, Lewis Pubs, CRC Pres. 2. Eisler,R., ( 2000) Handbook of Chemical Risk Assessment: Health Hazards to Humans, Plants and Animals, Lewis Pubs. CRC Press.

Dersin İçeriği

Giriş, ekorisk yapısı, problem tanımı, korunmasızlık analizi, yüzey suyunda, sediman ve toprakta kirleticilerin korunmasızlığı, karasal bitkilerde, toprak omurgasızlarında ve vahşi yaşamda korunmasızlık, etkilerin analizi, tek-kimyasal veya tek-materyal toksisite testleri, kirlenmiş alan toksisite testleri, biyolojik haritalar, biyomarkerların etkileri, etki-tepki profilleri, tarama işletmeleri ve kararlı işletmelerde risk karakterizasyonu; belirsizlik, remidasyon ve ileri – remidasyon teknikleri

Dersin Amacı

Dersin amacı, özellikle yüzey suyunda, sediman ve toprakta çeşitli kirleticilerin yarattığı ekolojik riski değerlendirme yöntemlerini tartışmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk nedir? Tanımı ve kabuller
2 Teknolojiye bağlı çevresel riskler
3 Hasar, maruziyet, tehlike ve risk
4 Çevresel risk yönetiminin esasları
5 Hata modeli, olay örgüsü ve risk profilleri
6 Çevresel Risk uygulamaları
7 Belirsizlik ve karar mekanizması
8 ARA SINAV
9 Kirlenmiş sediman tabakasında ekolojik risk değerlendirme
10 Kirlenmiş toprak alanında ekolojik risk değerlendirme yöntemleri
11 Kirlenmiş su ortamlarında ekolojik risk değerlendirmesi
12 Ekotoksikolojik risk belirleme yöntemleri
13 Kirlenmiş alanlarda ekolojik risk değerlendirme örneklerinin tartışılması
14 Çevresel risk konusunda düzenleyici politikalar ve kontrol amaçlı yasal düzenlemeler
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511180 Kirlenmiş alanlarda ekolojik risk değerlendirme yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
2 1511181 Ekotoksikolojik ölçüm ve izleme yöntemlerini uygulayabilir.
3 1511179 Ekolojik risk değerlendirme konusunda yönetmelikler ve standartları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4
2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 3 4
3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr