Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd.Doç.Dr.H. Böke ÖZKOÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Loconto,P., 2001, Trace Environmental Quantitative Analysis, Principles, Tecniques And Applications, Marcel Dekker, Inc., New York. - Boss, M.Y., Day, D.W. (Edited), 2003,Biological Risk Engineering Handbook, Infection Control And - -Decontamination, A CRC Press,Washington, D.C. - Yu, M-H. ,Environmental Toxicology,Biological And Healty Effects Of Pollutants, CRC, 2005, Press Washington,D.C

Dersin İçeriği

Toksik elementler ve lement formları,toksik organik bileşikler, toksik inorganik bileşikler, kirleticilerin kaynakları, toksik organik-inorganik bileşiklerin geçişi toksikolojik kimya-kinetik ve dinamik fazı, organik-inorganik kirleticilerin mikrobiyal etkileşimi, kirleticilerin biyolojik ayrışabilirlik testi, ıslahının izlenmesi, minimazyonda enerji kazanımı ve kullanımı.

Dersin Amacı

Çevrede bulunan toksik bileşikler, bunların taşınımı, etkileşimi ve minimizasyonu incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik elementler ve lement formları
2 Toksik organik bileşikler
3 Toksik inorganik bileşikler
4 Kirleticilerin kaynakları
5 Toksik organik-inorganik bileşiklerin geçişi toksikolojik kimya-kinetik ve dinamik fazı
6 Toksik organik-inorganik bileşiklerin geçişi toksikolojik kimya-kinetik ve dinamik fazı
7 Sınav
8 Organik-inorganik kirleticilerin mikrobiyal etkileşimi
9 Kirleticilerin biyolojik ayrışabilirlik testi
10 Islahının izlenmesi
11 Minimazyonda enerji kazanımı
12 Minimazyonda enerji kullanımı
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
20 Rapor Hazırlama 2 15 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 1 3 3
24 Seminer 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 6 10 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402323 Toksik organik kirleticiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
2 1402708 Toksik organik kirleticileri çeşitli test tekniklerini kullanarak , belirler.
3 1404319 Kirleticilerin minimisazyonu çözümleri geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 3 3
2 2 2 3 3 3
3 3 1 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr