Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ongley, E.D., 1996. Control of water pollution from agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome 2. Van Driesch, K.G., Belows, T.S., 1996. Biological Control. Kluwer Academic Publisher 3. Kiley, G., 1997. Environmental Engineering. McGrow-Hill. 4. Enger, E.D., Smith, B.F., 2004. Environmental Science. McGrow-Hill

Dersin İçeriği

Organik mikrokirleticiler, bunların kaynakları; pestisitler, PCB, PAH, Dioksin, trihalometanlar, uçucu organikler. Kalıcılık, taşınma, toksisite, parçalanmaları, biyotransformasyonu ve biyolojik birikimi. Mikro kirleticilerin ve parçalanma ürünlerinin su, çökelti ve biyolojik materyaller gibi çevre açısından önemli matrislerde belirlenmesi, ölçülmesi ve arıtılması

Dersin Amacı

Günümüzde sentetik organik kimyasallar yaygın olarak kullanılmakta ve her geçen gün yeni bir kimyasal geliştirilerek kullanıma alınmaktadır. Çok küçük dozlarda dahi canlılara olumsuz etkide bulunması önemli çevresel ve gıda güvenliği konusunda risk oluşturmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 mikrokirleticilerin sınıflandırılması
2 Kulanım amaçları, alanları ve çevre kirliliği yönünden kaynakları
3 mikrokirleticilerin ekolojik etkileri
4 mikrokirleticilerin canlılar, bitkiler ve insanlara geçişi ve potansiyel zararları
5 mikro kirleticilerin su, hava ve toprakta tutulması, taşınması ve transformasyonu
6 mikro kirleticilerin fiziksel ve kimyasal bozunma mekanizması
7 mikro kirleticilerin biyolojik bozunma mekanizması
8 Mikro kirleticilerin parçalanma ürünleri
9 Kirletilmiş alanların temizlenmesi
10 Mid term Exam
11 mikro kirleticilerin yönetimi
12 mikro organik kullanımı yerine geçebilecek alternatif yöntemler
13 Konuyla ilgili yapılmış bilimsel makalelerin tartışılması
14 Konuyla ilgili seminer sunumu
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511122 mikrokirleticilerin tanımlanması
2 1511121 mikrokirleticilerin çevreye ve insan sağlığına etkilerinin kavranması
3 1511120 mikrokirleticilerin ölçüm yöntemlerinin kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3
3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr