Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Gülfem Bakan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Alloway B.J. and Ayres D.C., ( 1993) Chemical Principles of Environmental Pollution, Blackie Academic & Professional. 2. Schmidtke,N.W., and Smith, D.W., ( 1993). Scale up of Water and Wastewater Treatment Processes. Butterworth Pub. 3. Wen,C.Y., and Fan,L.T., ( 1975). Modles for Flow Systems and Chemical Reactors. Marcel Dekker Inc.

Dersin İçeriği

Atıksu arıma sistemlerinin tasarımı , işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matematiksel modelleme teknikleri ; aktif çamur sistemleri ile ilgili programların tanıtımı; biyokinetik modeller-konfigürasyonlar- kütle dengelerinin oluşturulması- sistem simulasyonları ; Fiziksel modelleme esasları ; boyut analizi ve benzeşim ; biyoreaktörlerde fiziksel modelleme; ölçek büyütme ve küçültme uygulamaları; Çevre mühendisliğinde kimyasal proseselerin modelleme yaklaşımları; denge hali, reaksiyon kinetiği, reaktörler, kararlı, açık ve kapalı sistemler.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, atıksu arıtma sistemlerinin tasarımı, işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matematiksel modelleme tekniklerini göstermek ve pratik kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu arıtma sistemlerinin tasarımı, işletilmesi ve veri analizinde kullanılan matamatiksel modelleme teknikleri
2 Aktif çamur sistemleri ile ilgili programların tanıtımı
3 biyokinetik modeller -konfigürasyonları
4 Kütle dengelerinin oluşturulması-sistem simulasyonları
5 Fiziksel modelleme esasları, boyut analizi ve benzeşim
6 Biyoreaktörlerde fiziksel modelleme; ölçek büyütme ve küçültme uygulamaları
7 ARA SINAV
8 Çevre Mühendisliğinde kimyasal proseslerin modelleme yaklaşımları
9 Modelleme tekniklerinde denge hali, reaksiyon kinetiği, reaktörler, kararlı, açık ve kapalı sistemler
10 Aıtksu arıtma tesis modelleme uygulama ve pratiği
11 Aıtksu arıtma tesis modelleme uygulama ve pratiği
12 Proje hazırlama ve sunma
13 Proje hazırlama ve sunma
14 Proje hazırlama ve sunma
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511228 Atıksu arıtma tesislerini modelleme becerisi kazanır
2 1511229 Farklı simulasyonlarla atıksu artıma seçeneklerini değerlendirebilir
3 1511230 Bilişim teknolojilerini Çevre mühendisliğine uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74680 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74665 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74666 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74679 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74667 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74668 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74677 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 74669 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74678 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 74670 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74671 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74672 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74673 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74674 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74675 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74676 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2
2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 3 2 2
3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr